“Toplu Ulaşım” Temalı Karikatür Yarışması

“TOPLU ULAŞIM” TEMALI
KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Toplu Ulaşım Haftası”
kapsamında gerçekleştirilen Karikatür Yarışması nın teması “Toplu Ulaşım”dır.

Amaç
Toplumda toplu ulaşım kavramının güçlenmesini sağlamak.

A) Genel Şartlar
1. Yarışma, herkese açık olup, amatör ve profesyonel karikatüristler yarışmaya katılabilir.
2. Yarışmaya “Toplu Ulaşım” temalı eserler başvurabilir. Bu temanın dışında kalan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en
fazla 3 (üç) eseri ile katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde aranacak şartlar şöyledir:
* Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik (siyah-beyaz veya renkli)
ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
* Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) formatında olmalıdır. (Eser A4’den
küçük, A3’den büyük olmamalıdır).
* Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır.
* Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması
gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir
5. Yarışmaya katılacak eserler başvuru formuyla birlikte teslim edilmelidir.
6. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
7. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

B) Başvuru
8. Adayların eserleri en geç 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
adresinden temin edilebilecek başvuru formu ile birlikte elden,
kurye, kargo ya da taahhütlü posta ile teslim adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
9. Eserler Ayşen Türk adına aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir:
Mim Kemal Öke Caddesi No:6 D:2-3
34367 Nişantaşı-Şişli/İstanbul
Tel: 0(212) 225 09 20
10. Kurye, kargo ve postadan oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan yarışma
organizasyon komitesi sorumlu değildir.

C) Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
11. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserler Seçici Kurul
tarafından belirlenecektir.
12. Yarışma sonuçları 23 Aralık 2013 tarihinde adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren katılımcılar başvuru formunda yer alan telefon
numaraları aranarak sonuç hakkında bilgilendirilecektir.
F) Haklar ve Yükümlülükler
13. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen bütün eserlerin basın yayın
organlarında ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına, ticari olmayan
anlaşmalar temelindeki çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
14. Eserlerde kullanılan her türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal
yükümlülüğü ve sorumluluğu eser sahibine aittir.
15. Ödül Törenine katılan tüm yarışmacıların fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera) ile
ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devretmiş olmayı
kabul eder. Organizasyon ve misafirlik süresince çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler
organizasyon komitesi tarafından gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda
reklam amaçlı kullanılabilir.
16. Her katılımcı, Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
17. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne aittir.

E) Önemli Tarihler
Karikatürlerin Son Teslim Tarihi : 20 Aralık 2013 Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı : 23 Aralık 2013 Pazartesi
Ödül Töreni : : 26 Aralık 2013 Cuma

F) Ödüller
18. Yarışmada dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan eser sahiplerine ödül olarak Cep
Telefonu hediye edilecektir.
19. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmada hediye edilecek ürünlerin marka ve modellerini
belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
20. Seçici Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde mansiyon ödülü olarak plaket ve katılım
belgesi verilebilir.

G) Ödül Töreni
21. Ödül alan yarışmacıların ödülleri 25-26 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan “Transist 2013, Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı”nın
Kapanış ve Plaket Töreni’nde sahiplerine teslim edilecektir.

Karkatür Yarışması Başvuru Formu