“Toplu Ulaşım” Temalı Fotoğraf Yarışması

“TOPLU ULAŞIM” TEMALI
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Toplu Ulaşım Haftası”
kapsamında gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışması nın teması “Toplu Ulaşım”dır.
Amaç
Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri süresince, toplu ulaşımın her alanında, herkes için erişilebilir
olmasının sanatsal bir perspektifle vurgulanması, toplu ulaşıma dair fikirlerin ve duyguların fotoğraf
kareleri aracılığıyla paylaşılması ve bu yolla toplu ulaşıma dikkat çekilmesi.

A) Genel Şartlar
1. Yarışma, herkese açık olup, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya katılabilir.
2. Yarışmaya “Toplu Ulaşım” temalı eserler başvurabilir. Bu temanın dışında kalan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş
eserleriyle katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda aranacak şartlar şöyledir:
* Yarışma renkli baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 3 eserle yarışmaya katılabilirler.
* Eserler kısa kenarı maksimum 70 cm, uzun kenarı maksimum 100 cm olacak şekilde
parlak fotoğraf kâğıdına basılmalı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalıdır. Bilgisayar
yazıcı çıktısı ya da fotokopi çoğaltmalar kabul edilmez.
* Eserlerin profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilmiş, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG
formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
* Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD, DVD yada
USB’deki dosyada belirtilmelidir.
* Yarışmacılar gönderecekleri eserleri CD, DVD, ya da USB kopyaları ile birlikte fotoğraf
kâğıdına basılmış olarak ve postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde
paketlemelidirler.
5. Yarışmaya katılacak eserler başvuru formuyla birlikte teslim edilmelidir.
6. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
7. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. Ödül kazanan fotoğraflar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü arşivine alınacak ve tüm kullanım
hakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve eser sahibine ait
olacaktır..

B) Başvuru
9. Adayların eserleri en geç 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
adresinden temin edilebilecek başvuru formu
İle birlikte elden, kurye, kargo ya da taahhütlü posta ile teslim adresine ulaştırmaları
gerekmektedir.
10. Eserler Ayşen Türk adına aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir:
Mim Kemal Öke Caddesi No:6 D:2-3
34367 Nişantaşı-Şişli/İstanbul
Tel: 0(212) 225 09 20
11. Kurye, kargo ve postadan oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan yarışma
organizasyon komitesi sorumlu değildir.
C) Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
12. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserler Seçici Kurul
tarafından belirlenecektir.
13. Yarışma sonuçları 23 Aralık 2013 tarihinde adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren katılımcılar başvuru formunda yer alan telefon
numaraları aranarak sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

F) Haklar ve Yükümlülükler
14. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen bütün eserlerin basın yayın
organlarında ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına, ticari olmayan
anlaşmalar temelindeki çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
15. Eserlerde kullanılan her türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal
yükümlülüğü ve sorumluluğu eser sahibine aittir.
16. Ödül Törenine katılan tüm yarışmacıların fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera) ile
ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devretmiş olmayı
kabul eder. Organizasyon ve misafirlik süresince çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler
organizasyon komitesi tarafından gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda
reklam amaçlı kullanılabilir.
17. Her katılımcı, Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
18. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne aittir.

E) Önemli Tarihler
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 20 Aralık 2013 Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı : 23 Aralık 2013 Pazartesi
Ödül Töreni : : 26 Aralık 2013 Cuma

F) Ödüller
19. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödüller şu şekildedir:
Birincilik Ödülü : Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü : Tablet PC
Üçüncülük Ödülü : Cep Telefonu
Dördüncü – Onunculuk Ödülleri : Dijital Fotoğraf Makinesi
20. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmada hediye edilecek ürünlerin marka ve modellerini
belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
21. Seçici Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde mansiyon ödülü olarak plaket ve katılım
belgesi verilebilir.

G) Ödül Töreni
22. Ödül alan yarışmacıların ödülleri 25-26 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan “Transist 2013, Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı”nın
Kapanış ve Plaket Töreni’nde sahiplerine teslim edilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu