“Toplanma ve Gösteri Yapma Özgürlüğü” Afiş Yarışması

TİHV, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da olmasın bütün
uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir. Genel Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir,
Diyarbakır, Van ve Cizre’de temsilcilikleri bulunmaktadır.

TİHV’in nihai hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın
tesisinin temel zemini olarak ülkemizde ve dünyada başta işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları
olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin son bulmasıdır. Böylece TİHV gibi
kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir ülke ve dünyaya ulaşmaktır.

TİHV’in misyonu yukarıda sözü edilen nihai hedefe ulaşmak için yaşamın her alanında mücadele
yürütmek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek, işkence gören kişilerin yaşadıkları travma
ile başedebilmelerine ve fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı
olmaktır. Başka bir ifadeyle, maruz kaldıkları ağır hak ihlalleri nedeniyle insan olarak sahip oldukları
onur ve değeri ayaklar altına alınan kişi ve topluluklardan “toplumsal özür dileme” ortamı
oluşturmaktır.

TİHV, diğer çalışmalarının yanı sıra işkenceyi ve diğer insan hakları ihlallerini önlemek, insan haklarına
duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici çalışmalar da
yürütmektedir. Bu kapsamda İzmir’de 10 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Haftası (10-17
Aralık) vesilesiyle insan hakları temalı “belgesel film günleri” gerçekleştirmektedir. Çünkü insan hakları
savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiriyle çok yakından ilişkili iki alandır. Her ikisinde de dikkatler
toplumsal gerçekliğe yani hakikate yöneltilmektedir. Bilindiği gibi insan hakları ihlallerini önlemenin en
temel ve etkin yolu, ihlalleri görünür kılmak, hakikati açığa çıkarmaktır. İnsan hakları temalı belgesel
film yapan sinemacılar da eserleri ile ihlalleri görünür hale getirmektedirler. Böylelikle bir yandan
ihlalleri önlemenin diğer yandan onların sebep olduğu mağduriyetleri onarmanın/gidermenin, en
nihayetinde bir daha asla tekrarlanmamaları için cezasızlıkla mücadelenin, dolayısıyla da adaleti tesis
etmenin imkânları yakalanmaktadır.

11. İNSAN HAKLARI BELGESEL FİLM GÜNLERİ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Adı: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş
Yarışması.

2. Yarışmanın Konusu: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği ve 32 insan
hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş, hükümet dışı
bağımsız bir kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlük kazanmıştır.

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri
ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl
gerçekleştirilecek olan “11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “toplanma ve gösteri yapma
özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız
duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu
yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

3. Yarışmanın Amacı: TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “toplanma ve gösteri yapma
özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

4. Yarışma Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği
E-posta adresi: [email protected]
Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org
Adres: Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1/1-2 Konak/İzmir
Tel No: + 90 232 463 46 46

5. Yarışma Koşulları:
A) Bu şartnamede “Yarışmacı” olarak kullanılan kelime; “Grafik Tasarımcı” olarak
anlamlandırılabilir.

B) Yarışma 18 yaşından büyük tüm grafik tasarımcılarına açıktır.

C) Yarışmaya katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

D) Her yarışmacı en fazla 5 tasarım/eser ile yarışmaya katılabilir. Aynı zamanda birden
fazla yarışmacı ortak çalışmayla da katılabilir.

E) Tüm yarışmacılar, katılım koşullarını ayrıntılı olarak belirten yarışma şartnamesini
okuyup anlayarak ve doldurmakla yükümlü oldukları katılım formunu onaylayarak
şartname hükümlerini, seçici kurul (jüri) kararlarını peşinen kabul etmiş ve yarışmaya
katıldığı tasarımların kendine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
Onaylanmış katılım formu ile birlikte TİHV’e çevrimiçi (online) olarak teslim edilmeyen
tasarımlar/eserler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

F) Yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin tamamı www.tihv.org.tr veya
www.tihvbelgeselfilm.org ya da www.tihvakademi.org sitelerinden çevrimiçi (online)
katılım formu doldurulup onaylanarak gönderilecektir.

G) Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin özgün olması, daha önce hiç bir yerde
kullanılmamış ve yayınlanmamış, tamamen ve kısmen alıntılanmamış veya kopya
edilmemiş olması gerekmektedir. Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık
gördüğü çalışmanın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir
yarışmada derece almış olduğunun ya da tamamen ve kısmen alıntılanmış veya kopya
edilmiş olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilir ve ödül sahibinin
ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış
yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

H) TİHV, yarışmaya katılan tasarımlar/eserler için gerekli izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İ) Yarışmaya katılan, ödül/derece alan ve sergilenen tüm tasarımların/eserlerin kullanım
hakkı TİHV’e ait olacaktır. Bu hususu, katılımcılar katılım formunu doldurup onaylayarak
kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. TİHV, bu tasarımları/eserleri insan hakları
ihlallerini önlemeye, insan haklarına dair duyarlılığı ve saygıyı yükseltmeye yönelik
çalışmaları kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve sanal
alanlarda, baskılı işlerde, haber, duyuru ya da kampanya amaçlı olarak bedelsiz ve
süresiz olarak kullanabilecektir.

J) Tasarımlar/eserler seçici kurulun değerlendirmesi sonunda yarışmacılara geri iade
edilmeyecektir. Yarışmacıların eserleri yarışmayı düzenleyen TİHV’de kalacaktır.

K) TİHV, bu tasarımların/eserlerin kendi amaç ve faaliyetleri dışında üçüncü kişiler
tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.

L) Yarışmaya katılan ve dereceye giren tasarımları/eserleri TİHV aynen kullanılabilir ya da
gerekli gördüğünde tasarımcıdan değişiklik yapmasını ve/veya 11. İnsan Hakları
Belgesel Film Günleri programı kapsamında tasarım üzerinde ek çalışma yapmasını
isteyebilir.

M) Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin değerlendirmesini Covid-19 salgını
nedeniyle online olarak yapacaktır. Bu nedenle tasarımlar/eserler, RGB, 50 x 70 cm
(yatay veya dikey) ölçülerinde 100 dpi çözünürlükte ve sadece jpg formatında kabul
edilecektir. Ancak TİHV, daha sonra 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı
kapsamında yapılacak işler çerçevesinde tasarımların/eserlerin RGB, 50 x 70 cm (yatay
veya dikey) ölçülerinde 300 dpi çözünürlükte, jpg veya pdf formatında bir örneğini de
talep edilebilecektir.

N) Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin üzerinde yer alacak ibareler şöyledir:
ü Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
ü 10 – 17 Aralık 2020
ü Gösterimler Online ve Ücretsizdir
ü www.tihvbelgeselfilm.org
ü TİHV, İletişim Çalışmaları Topluluğu, Fransız Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği
logoları (söz konusu logoların çalışmaya uygun hallerine www.tihv.org.tr,
www.tihvbelgeselfilm.org ve www.tihvakademi.org adreslerinde bulunan
çevrim içi katılım formunun içinde yer verilecektir.)

O) Dereceye giren ve derecelendirme dışında beğeni alan ilk 30 eser yarışma sonunda 10 –

17 Aralık 2020 tarihlerinde www.tihvbelgeselfilm.org adresli web sitesinde
sergilenecektir. Eğer Covid-19 salgını koşullarında bir değişiklik olursa aynı tarihlerde
İzmir’de sergi salonunda da sergilenecektir.

Son Teslim Tarihi: 18 Ekim 2020

Dereceye Girecek Yarışmacılara Verilecek Ödüller;
• Birinciye 3000.00 TL
• İkinciye 2000.00 TL
• Üçüncüye 1000.00 TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

19 − 17 =