TOKAT SEMPOZYUMU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında organize ettiği, 01-03 KASIM 2012 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Tokat Sempozyumu’na katılmanızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.
Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri çerçevesinde tertiplediği “Tokat Sempozyumu” adlı bilimsel toplantı, Üniversitemizin koordinasyonunda 01-03 KASIM 2012 tarihleri arasında, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi’ nin katkılarıyla ilimizde gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak olan programa göre; ilk gün sempozyum açılışıyla birlikte bildiriler sunulacak, ikinci gün bildirilere devam edilecek, son gün de Tokat ve çevresindeki tarihî ve turistik yerlere gezi düzenlenecektir.
Sempozyumda sunulacak bildiriler; “ARKEOLOJİ, TARİH VE SANAT TARİHİ”, “DİL VE EDEBİYAT-HALK BİLİMİ”, “COĞRAFYA VE DOĞAL ÖZELLİKLER”, “KENTLEŞME VE MİMARLIK”, “EKONOMİ: TARIM, TİCARET, TURİZM”, “SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAŞAM”, “TOKATLI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER” gibi temalara ayrılacak, oturumlarda konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılacaktır. Bilimsel etkinlik sonunda; farklı illerden katılan bilim insanlarınca sempozyum hakkında genel bir değerlendirme oturumu yapılacak ve bir sonuç bildirisi hazırlanıp ilân edilecektir.
Sempozyumda sunulan bildiriler, gerekli düzeltme ve düzenlemelerin ardından daha sonra bildiri kitabında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM TEMA VE KONULARI

I. TEMA: ARKEOLOJİ, TARİH VE SANAT TARİHİ

a. Eskiçağ’da Tokat

b. Ortaçağ’da Tokat

c. Yeni ve Yakınçağ’da Tokat

ç. Milli Mücadele Döneminde Tokat

d. Cumhuriyet Döneminde Tokat

e. Tarihi Coğrafya

 

 

II. TEMA: DİL VE EDEBİYAT – HALK BİLİMİ

a. Tokat Yöresi Ağız, Şive ve Dil Özellikleri

b. Edebiyat

c. Şiir

d. Aşıklık Geleneği

e. Halk Bilimi (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk İnançları, Halk Sağlığı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Düğün ve Bayram Gelenekleri)

f. Halk Oyunları

g. Kültür Coğrafyası

 

 

III. TEMA: COĞRAFYA, DOĞA VE DOĞAL ÖZELLİKLER

a. Doğal ve Coğrafi Yapı

b. Nüfus ve Yerleşme

c. Doğa ve Doğal Güzellikler

ç. Çevre ve Ekoloji

d. Bitki Örtüsü ve Flora

e. Biyolojik Çeşitlilik

f. Endemik Bitkiler

g. Jeotermal Kaynaklar ve Kaplıcalar

 

IV. TEMA: ŞEHİR, KENTLEŞME VE MİMARLIK

a. Kent Dokusu

b. Şehirleşme

c. Mimarlık

ç. Restorasyon

d. Kentsel Dönüşüm

e. Sit ve Koruma Alanları / Sağlıklaştırma Çalışmaları

f. Tokat Evleri, Özellikleri ve Sivil Mimari

g. Tarihî Yapılar ve Eserler

 

V. TEMA: EKONOMİ: TARIM, TİCARET, TURİZM

a. Ulaşım ve Ulaşım Ağları

b. Tarım, Gıda ve Hayvancılık

c. Meyvecilik

ç. Sanayi

d. Madencilik

e. Ticaret

f. Turizm

g. Bankacılık

ğ. Dokumacılık

h. El Sanatları

ı. Üretim ve Yerel Ürünler

i. Ekonomik Kaynaklar

j. Enerji

k. Tokat İli’nde Ekonomik Kalkınma Modelleri

 

VI. TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

a.Eğitim

b.Sağlık

c.İnanç

d.Spor

e.Müzik ve Güzel Sanatlar

f. Basılı ve Görsel Medya

 

VII. TEMA: TOKATLI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER

a.[Kişinin] Hayatı, Eserleri, Görüş ve Düşünceleri, Çalışmaları, Tokat’a Etkileri

Not: Sempozyum başvurularında, yukarıdaki tema veya konulardan farklı ancak Tokat ili ile ilgili olan diğer bildiri özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.
Sempozyum, tüm kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, sanayi kesiminin ve özel sektörün başvurularına açıktır.