Tokat Kent Konseyi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Tokat Belediyesi – Tokat Kent Konseyi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın adı: “Tokat’ın Harikaları”dır.
2. Yarışmanın amacı: İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; ilimizin tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kültürel ve insani değerleri, birey ve toplum yaşamından kesitleri konu almaktadır. 3. Yarışma Sekreteryası: Koordinatör : Ali BAL Telefon No : 0505 389 00 33 E-posta Adresi : alibal060@gmail.com Sekreter : Ali KAYA Telefon No : 0356 214 22 20 (dahili: 1211) Faks No : 0356 212 07 07 E-Posta Adresi : alikaya60@gmail.com Adres : Tokat Belediye Başkanlığı Alipaşa Mah Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 184 60100 TOKAT

4. Yarışma Bölümleri: Yarışma, Dijital (Sayısal): Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. 5. Katılım Şartları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma Tokat Belediyesi, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
– Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara