Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı

Proje Pazarı

Akademisyenler, Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler, Ar-Ge ve İnovasyon Çalışması olan Proje Sahipleri, Yatırımcılar, Girişimciler, Öğrenciler… Geleceğe yön verecek akıllı projeler arıyoruz.

AMAÇ
Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,

Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,

Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve
Üniversitemiz öğrencilerinin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitlesi ;
– Akademisyenler
– Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
– Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
– Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
– Girişimciler
– Öğrenciler

Başvuru Kategorileri

İnşaat ve Yapı Malzemeleri
Makine Teknolojileri
Elektrik-Elektronik ve Enerji Teknolojileri
Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Metalurji
Bilişim Teknolojileri
Nanoteknoloji
Çevre Teknolojileri
Tekstil Sanayi Teknolojileri
Biyoteknoloji /Biyomedikal
Kimya/İlaç Teknolojileri
Gıda ve Tarım Teknolojileri

Katılım Koşulları
Proje pazarına katılım ücretsizdir.

Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında ilan edilecektir.

Proje Pazarı için başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında ve belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak ilgili web adresindeki Online başvuru sonucunda belirtilen belge / belgeler doldurularak teslim edilmelidir.

Etkinliğe başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve / veya belirtilen teslim tarihinden sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır.

Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.

Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

Posterler 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.

Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

Etkinliğe proje sahibi olarak yalnızca bir proje ile katılım sağlanabilir.

Proje Pazarı etkinliğine daha önce ödül almış projeler katılabilir, fakat bu projeler yalnızca mansiyon ödülü alabilir.

Etkinliğe katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, katılımcıların bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir. Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje ekibi proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.

Etkinliğe katılan projelerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları ve ….. sayılı Patent Haklarının Korunması Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları, münhasıran yarışmacıya aittir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden elde edilebilir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

Etkinliğe katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar için Gaziosmanpaşa Üniversitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir.

Etkinlik sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajirizm),uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi katılımcılar için etik inceleme başlatılabilir.

Ödüller
1.’lik Ödülü 6.000 TL
2.’lik Ödülü 4.000 TL
3.’lük Ödülü 2.000 TL
8 Adet Mansiyon Ödülü Her bir Mansiyon Ödülü Sahibine 1.000 TL

Değerlendirme Kriterleri

Proje ulusal / uluslararası bazda yenilik içeriğini ve teknolojik birikimine katkısı

Projenin “Üniversite Sanayi İşbirliği” potansiyeli

Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar yeterli mi?

Proje çıktısının, üründe üretimde yenilik düzeyi

Proje çıktısı ithal edilen bir ürünün yerini alma, dolayısıyla ithalat ikamesi olma potansiyeli

Proje çıktısı ürünlerin katma değerini arttırma niteliği

Proje çıktısı üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilme, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilme, verimliliği arttırabilme potansiyeli

Projenin yeni projelere, uygulamalara veya bilimsel araştırma çalışmalarına yol açma potansiyeli

Projenin ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilme düzeyi

Proje çıktısı yeni iş alanları ve istihdamı arttırma potansiyeli

Proje bilinen bir yöntem ve süreç önerisi olmakla birlikte maliyet indirgeyici / çevreye duyarlı üretim /
geliştirme yöntemleri

Prototip var mı?

Proje mevcut uygulamalar ile karşılaştırılmış mı?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi

Proje Başvuru Kayıt Formu : http://tokatargeprojepazari.com/register

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin