TOHUMUN ÇİMLENMESİNİ HIZLANDIRMADA BİTKİSEL, HAYVANSAL,MANTAR BESİN İÇERİKLERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje Amacı: Çimlenirken çeneklerinden beslendiğini bildiğimiz tohumlara ayrı ayrı bitkisel, hayvansal ve kültür mantarında bulunan protein, vitamin ve mineralleri vererek, her birinin tohumun çimlenmesini hızlandırıp hızlandırmadıklarını incelemek ve çimlendirmeyi hızlandırma da hangisinin daha etkili olduğunu araştırmak

Proje Hedefi: Tohumların çimlendirmesini hızlandırmada daha etkili olan vitamin,protein ve minerallerin hangi tür canlılar da bulunduğunu belirleyerek,  tohumları yetiştirirken bu maddelerden kullanmak böylece çevreye zarar vermeden doğal maddeler kullanarak daha verimli ve hızlı büyüyen bitkiler yetiştirmek

Proje Çalışması Sırasında Gerçekleştirilen Faaliyetler: 8 tane kap alındı. Bu kaplardan 4 tanesinde pamukların arasına mısır tohumları yerleştirildi. 1. Kaba sadece su eklendi . 2. Kaba su ve yumurta kabuğu eklendi. 3.kaba fasulyeleri kaynatarak elde ettiğimiz fasulye suyu eklendi. 4. Kaba mantarları kaynatarak elde ettiğimiz mantar suyu eklendi. Her bir kaptaki değişimler gözlemlendi. Geri kalan 4 kaba pamukların arasına fasulye tohumları konarak yine 1. kaba su, 2. Kaba yumurta kabuğu ve su,3.kaba fasulye suyu, 4.kaba mantar suyu eklenerek değişimler gözlemlendi.

Kullanılan Yöntemler: Tohumlarda gerçekleşen değişiklikleri incelemek için gözlem yöntemi, saptanan değişikliklerin sebebini anlamak için araştırma ve inceleme yöntemi kullanıldı.

Ulaşılan Sonuçlar:

*Yumurta kabuğu, mantar suyu ve fasulye suyu bulunan kaplarda tohumlardan ilk kök çıkma olayı daha hızlı gerçekleşti. Ve tüm tohumlar çimlenmeye başladı.

*Su bulunan kapta ise çimlenme birkaç gün sonra meydana geldi ve tüm tohumlar da çimlenme olayı gerçekleşmedi.

*İlerleyen günlerde fasulye suyunun konulduğu kaplarda gövdelerin oluşmasının ardından çimlenme olayı yani büyüme durdu.

*Yumurta kabuğuyla beraber su koyduğumuz ve mantar suyu koyduğumuz kaplarda da gövde oluşmaya başladı ve bu gövdeler hızlı bir şekilde büyümeye, ardından yaprak oluşmaya başladı.

* Bir süreliğine sadece su koyduğumuz tohumlar diğerlerini boy olarak geçti. Kısa bir süre sonra mantar suyu ve yumurta kabuğu içeren kaptaki tohumlar su ile çimlenen tohumları yakaladı ve onları geçtiler.

* Suda çimlenen tohumların yaprakları pek canlı değildi ancak yumurta kabuğu ve mantar suyunda çimlenen tohum yaprakları parlaktı.

* Yumurta kabuğunda çimlenen tohumun yaprakları su ve mantar suyunda çimlenen tohumların yapraklarına göre genişti.

* Yumurta kabuğu ve mantar suyunda gelişen tohumlarda oluşan yapraklar ve kökler daha güçlüydü.

*Yumurta kabuğunda yetişen tohumların gövde kısmı mantar suyu ve sadece su da yetişen tohumların gövdelerine göre daha genişti.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

*Fasulye suyu koyduğumuz kapta bulunan tohumlarda gövde oluşuktan sonra büyümenin durmasının sebebi aynı tür protein, vitamin ve minerallerin çeneklerde de bulunmasından dolayı fasulye ve mısır tohumlarının bunları almak istememesidir. Çünkü mısır ve fasulye baklagiller gurubuna ait bitkilerdir ve içerdikleri vitamin, mineral ve proteinler benzer özelliğe sahiptir. Bu maddeler suya yayıldığı için tohum suyu alırken bu maddeleri de alacağından tohum suyu da alamadı ve su alamadığı için daha fazla büyüyemedi.

*Yumurta kabuğunda ve mantar suyunda bulunan vitamin, mineral ve proteinler fasülye ve mısır tohumlarının çeneklerinde bulunanlarla birebir aynı olmadığı için tohumlar buradaki faydalı maddeleri aldı ve hızla büyümeye başladı.

*Yumurta kabuğunda bulunan proteinler özellikle demir ve çinko mineralleri gövdenin kalınlaşmasını ve boyca büyümenin hızlanmasını sağladı.

* Mantar suyunda ve yumurta kabuğunda bulunan A vitamini sayesinde çimlenme sonucu oluşan yapraklar suda çimlenen tohumların yapraklarına göre daha parlaktı.

*Mantar suyunda bulunan kalsiyum, potasyum ,fosfor mineralleri ve yumurta kabuğunda bulunan demir ve çinko mineralleri sayesinde bu kaplarda yetişen tohumların gövde,kök ve yaprakları güçlüydü.

İlgili Literatür:

*http://www.nasilyapicam.tr.gg/MANTARIN-FAYDALARI_YARALARI_MANTARDA-HANGI-VITAMINLER-BULUNUR-f-.htm

*http://www.beslenmedestegi.com/vitaminler/a-vitamini-faydalari * http://mucizeiksirler.blogspot.com/2008/09/demir-minerali-demirin-faydalar.html

*

Proje Takvimi: Aralık ayının ilk haftasında mısır ve fasulye tohumları kaplara yerleştirildi ve etkisi araştırılacak maddeler kaplara ilave edilerek etkisi 3 hafta boyunca gözlemlendi, değişiklikler not edildi ve fotoğrafları çekildi. Aralık ayının son haftası ise çeşitli kaynaklardan tohumlarda gözlemlenen değişikliklerin sebepleri araştırıldı.

Bütçe: Mantar: 1 TL     Fasülye:1 TL     Mısır:1 TL        Pamuk:3 TL   Yumurta:1TL

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar: Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeyrek  İ.Ö.O İdaresi

Proje Özeti: Bitkisel, hayvansal ve mantarda bulunan vitamin, protein ve minerallerin çimlenme üzerindeki etkisini araştırmak için fasulye ve mısır tohumlarını pamukların arasına yerleştirdikten sonra; suda, yumurta kabuğu ( su ilave ederek) ,mantar suyu ve fasulye suyunda çimlendirdik. Fasulye suyunun çimlendirmeyi hızlandırmak gibi bir etkisi olmadı. Hatta belli bir müddet sonra çimlenmeyi durdurdu. Mantar suyu ve yumurta kabuğunda çimlenme su da çimlenen tohumlara göre daha hızlı gerçekleşti. Mantar suyu ve yumurta kabuğunda yetişen tohumların yaprakları su da yetişen tohumlara göre daha parlak ve daha güçlüydü. Yumurta kabuğunda yetişen tohumların gövdeleri mantar suyunda yetişen tohumların gövdelerine göre daha kalındı. Yani mantar suyu ve yumurta kabuğu içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde tohumların çimlendirmesini hızlandırdı. Çimlendirmeyi hızlandırmada en etkili olan yumurta kabuğuydu. Özetlersek; çimlenme üzerinde en etkili olan hayvansal besin içerikleri, daha sonra mantarda bulunan besin içerikleri ve en az etkili olan bitkisel besin içerikleridir diyebiliriz. Tohumları çimlendirirken suya ilave olarak mantar suyu ve yumurta kabuğu kullanırsak bitkilerimizi kısa zamanda çimlendirip büyütür, doğal yollardan bitkilerden daha fazla verim sağlayabiliriz.