TOHUMUM EBTER Mİ, ORGANİK Mİ? BAKTERİLER SÖYLER

PROJENİN ADI: TOHUMUM EBTER Mİ, ORGANİK Mİ? BAKTERİLER SÖYLER

PROJENİN AMACI:
İnsan ve çevre için yararlı olan organik tohum ile ebter tohumu kolayca birbirinden ayırt etmek.

GİRİŞ :

Konu ile ilgili literatür taraması yaptığımızda organik tohum üretimini yaygınlaştırmak ve korumak amacıyla bir tohum bankası maketi tasarlandığını gördük. Biz bu çalışmadan farklı olarak, organik tohum ile ebter tohumu, bulunduğu ortamın PH ını düşüren bakterilerin ürettiği elektrik miktarına göre ayırt etmeyi hedefledik.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda ebter tohumların, hem toprağı kirlettiğini hem de toprağın bakteri florasını bozarak, bakteri popülasyonunda kolay mutasyona uğrama yatkınlığını artırdığını öğrendik. Basit bir volta pili yardımı ile Ebter tohum ile organik tohumu, bulunduğu ortamın PH ını düşüren veya yükselten bakterilerin ürettiği elektrik miktarına göre belirlemeyi başardık.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1) Plastik bir kutuya eşit boylarda bakır ve çinko levhalar yerleştirildi.

2) İçine su konuldu ve bakteri ekildi.

3) Kutunun bir tarafına aynı bitkinin ebter tohumu, diğer tarafına organik tohumu kondu.

4) Ebter tohum ve organik tohum etrafında üretilen elektrik miktarı ölçüldü ve bakteri ölçümü Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünde klasik yöntemlerle yapıldı.

5) Organik tohum etrafında üretilen elektrik miktarının daha fazla olduğu gözlendi. Sonuçlar kaydedildi.

6) Denememizi farklı türdeki bitkilerin ebter ve organik tohumları üzerinde tekrarladık ve aynı şekilde sonuç verdiğini gördük.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Beyin fırtınası, Araştırma, Gözlem, Tasarım

PROJE BÜTÇESİ: 10 TL

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – çalışma konusunun tespiti

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – konuyla ilgili literatür taraması ve araştırma yapılması

Kasım 4. hafta – projenin hazırlanması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – sonuçların kaydedilmesi

Aralık 4.hafta – projenin rapor olarak yazılması

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

SONUÇLAR, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Yapılan deneyler sonucunda bakteri sayısı arttıkça üretilen elektrik miktarının arttığı görüldü. Organik tohum etrafında, ebter tohuma göre daha fazla bakteri olduğu gözlendi. Organik tohum ve ebter tohumun, etraflarında üretilen elektrik miktarına göre ayırt edildiği görülmüştür.

İLGİLİ KAYNAK:

Düzce Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuarı

http://www.gidahareketi.org/100–Kisiden-30-35-Artik-Cocuk-Sahibi-Olamiyor–Peki-Neden–1462-haberi.aspx

http://www.ekoorganik.com/organik_nedir.aspx

http://www.gidahareketi.org/Biyolojik-Silahlar-Midemizde–701-haberi.aspx

www.nkfu.com/tag/yayma-plak-yontemiyle-toplam-bakteri-sayimi

PROJE ÖZETİ: Ebter tohum ile organik tohumu, bulunduğu ortamın PH ını düşüren veya yükselten bakterilerin ürettiği elektrik miktarına göre belirlemek.