TOGÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı

TOGÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı
Akademisyenler, Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler, Ar-Ge ve İnovasyon Çalışması olan Proje Sahipleri, Yatırımcılar, Girişimciler, Öğrenciler…Geleceğe yön verecek akıllı projeler arıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında ilkini 2018 yılında düzenlediğimiz 180’nin üzerinde projenin yarıştığı, 1000’den fazla katılımcı ve çok sayıda yatırımcının yer aldığı ve birbirinden değerli misafir konuşmacıların katıldığı Tokat Ar-Ge Proje Pazarı’nın ikincisi 09 Nisan 2020’de düzenlenecektir.
Dereceye giren katılımcılara nakit ödüllerin yanı sıra Tokat Teknopark’ta yer alan Fide Ön Kuluçka Merkezinde yer alma imkânı verilecektir. Bu sayede girişimciler iş kurma, proje geliştirme ve fikri mülkiyetler konusunda akademik uzmanlarla buluşabilecektir. Proje özeti için son gönderim tarihi: 01 Mart 2020 olup, proje başvurusu yapmak ve faaliyete ilişkin güncel bilgi ve duyuruları takip etmek için internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Amaç
Akademisyenler, sanayiciler, araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerine destek bulabilecekleri bir ortam sağlanması,
Üniversite sanayi işbirliğinin başlatılabileceği görüşmelere ortam sağlanması ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,
Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere Üniversite öğrencilerinin devam edecek Ar-Ge çalışmalarına özendirilmesi ve proje pazarı ortamında deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitlesi ;
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
Girişimciler
Akademisyenler
Öğrenciler

tokatargeprojepazari.com