TODAİE Eğitimleri

Kamu personeli için kısa süreli eğitim programlarını yürütmekle görevli TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Sürekli Eğitim Merkezi, Ocak-Şubat 2013 aylarında aşağıda belirtilen eğitim programlarını uygulayacaktır.
•Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Semineri (10-11 Ocak 2013)
•5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri (17-18 Ocak 2013)
•Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri (23-25 Ocak 2013)
•Kamu Zararı Semineri (11-12 Şubat 2013)
•Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Semineri (13-14 Şubat 2013)
•Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri (20-22 Şubat 2013)
•Kamu Muhasebesi Semineri (25-27 Şubat 2013)
•Etkili Konuşma Semineri (27-28 Şubat 2013)