TOBB ETÜ Üniversitesi Tercih Yapacaklara Burs

TOBB ETÜ Üniversitesi Burs
TOBB ETÜ Üniversitesi Bursu

TOBB ETÜ Üniversitesi (TOBB University of Economics and Technology) öğrencilere çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar, başarıya dayalı akademik burslar, sosyal yardım bursları ve spor bursları gibi farklı kategorilere ayrılmaktadır.

TOBB ETÜ Üniversitesi’nde yer alan burs programları şunlardır:

Akademik Başarı Bursu: Öğrencilerin akademik başarılarına göre verilen burslardır. Genellikle üniversiteye giriş sınavı puanı, diploma notu gibi kriterlere bağlı olarak belirlenir.

Sosyal Yardım Bursu: Ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere verilen burslardır. Aile geliri ve maddi durum gibi faktörlere göre değerlendirilir.

Spor Bursları: Spor dallarında başarılı olan öğrencilere verilen burslardır. Öğrencilerin spor branşlarına göre başvuruda bulunabilirler.

Burslar genellikle yıllık olarak verilir ve her yıl başvurular yeniden değerlendirilir. Burs miktarları ve koşulları her yıl değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere TOBB ETÜ Üniversitesi’nin resmi web sitesinden ulaşmanız önemlidir. Burs başvuruları genellikle belirli bir tarih aralığında alınır ve başvuru süreci ilanlarla duyurulur.

Sıralama SAY EA SÖZ DİL
İlk 100 5.000 5.000 5.000 5.000
101 – 500 4.000 4.000 4.000 3.100
501 – 1.000 3.550 3.550 3.100 1.800
1.001 – 2.500 3.100 3.100 2.250 900
2.501 – 5.000 2.650 2.650 1.400 –
5.001 – 10.000 2.250 2.250 – –

Tam burslu kontenjana giren tüm öğrenciler bu tabloya göre yaşam katkı payı alırlar. Konukevinde konaklamayı tercih eden tam burslu öğrencilerin yaşam katkı payından 900 ₺ indirilir.

TOBB ETÜ’nün tam burslu öğrencilerimize sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Bu burs olanakları, öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem boyunca kesilmez. Belirtilen bu sürelere hazırlık sınıfı dahildir. Öğrenim süresi boyunca verilen yaşam katkı payları, İngilizce Hazırlık sınıfında yılda 10 ay, bölüme geçen öğrencilere yılda 11 ay boyunca ödenir. Ortak eğitim uygulamasına katılacak tam burslu öğrencilere ortak eğitim süresince, o dönemde geçerli ücret tutarının varsa almakta oldukları Yaşam Katkı Payının üzerinde kalan kısmı ödenir. Ortak eğitim protokolünde belirtildiği takdirde mevzuatı ve yapısı gereği ücret ödemeyen bir kurumda ortak eğitim yapan burslu öğrencilerin ortak eğitim süresince yaşam katkı payı kesilmez.

İLK 100 BURSU
YKS’de ki herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere, tam burslu öğrencilere sağlanan olanakların üstüne ek olarak farklı olanaklar sunuyoruz.
YKS’de ilk 100’e girerek ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, hazırlık sınıfı eğitiminin bir yarıyılını TOBB ETÜ’nün onaylayacağı yurt dışındaki bir kurumda geçirmeleri için azami dört ay süreyle destek sağlıyoruz. Bu destek kapsamında yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı ve ilgili ülkeye gidiş dönüş uçak biletini masrafları TOBB ETÜ tarafından karşılanır ve öğrencinin yaşam katkı payı ödemesi yurt dışındaki eğitimi süresince devam eder. Ayrıntılı bilgi alın.

İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI
Türk iş dünyası ve TOBB ETÜ, eğitimde fırsat eşitliği için birlikte çalışıyor.

Fark yaratan eğitim anlayışını başlattığı “İş Dünyası Burs Programı” ile devam ettiren TOBB ETÜ, 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek vererek ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

EĞİTİM BAŞARI BURSU
Öğrenime başladıktan sonra da burs kazanabilirsiniz

Tam burslu olmayan öğrencilerimiz eğitimlerine başladıktan sonra, üstün başarı göstererek, öğrenim ücreti muafiyeti kazanabilirler. TOBB ETÜ’ye tam burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran (kısmi burslu ve ücretli) öğrenciler Üniversitenin burs yönergesinde öngörülen ders yükü ve kredi yükü şartlarını sağlamaları ve genel not ortalamalarının 4 üzerinden 3,5 ve daha yüksek olması durumunda, fakültelerin Başarı Bursu kontenjanları dahilinde, takip eden 1 eğitim dönemi için öğrenim ücretinden muaf tutulabilirler. Başarı bursu kazanan bir öğrenci, gerekli koşulları sağlayarak, yeniden başarı bursu kazanabilir. Ayrıntılı bilgi alın.

EĞİTİM BAŞARI BURSU KONTENJANLARI
Eğitim Başarı Bursunun kontenjanları, her fakültenin tam burslu statü hariç ağırlıklı ÖSYS kontenjanının (fakültelerin eşdeğer ücretli öğrenci sayısının TOBB ETÜ eşdeğer ücretli öğrenci sayısı içindeki yüzde oranına göre hesaplanan kontenjanın) yüzde 5’ini geçmemek koşuluyla belirlenir.