TMMOB SANAYİ KONGRESİ

TMMOB SANAYİ KONGRESİ PROGRAMI

1.GÜN   16 ARALIK 2011 CUMA

09.00-10.00    KAYIT
10.00-10.45    AÇILIŞ KONUŞMALARI
    Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı
    Mehmet SOĞANCI / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AÇILIŞ OTURUMU    DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL
    DEĞERLENDİRİLMESİ
    Oturum Başkanı : Emin KORAMAZ

10.45-11.15    Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Genel Değerlendirilmesi
    Prof. Dr. Korkut BORATAV / Ankara Üniversitesi

11.15-11.30    KAHVE ARASI   

1.  OTURUM    SANAYİDE POLİTİKALAR VE DEĞİŞİMLER
    Oturum Başkanı :  H. Serdar HARP/İMO Yön. Kur. Bşk.
11.30-12.00    Sanayi ve Sanayileşme Kavramını Yeniden Düşünmek
    Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR / Gazi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümü
12.00-12.30    Dünya ve Türkiye`de Sanayi Politikası ve Değişimler
    Prof Dr. Gülten KAZGAN / Bilgi Üniversitesi

12.30-13.30    YEMEK ARASI

2. OTURUM    SANAYİDE TEKNOLOJİ, ENERJİ VE ÇEVRE
    Oturum Başkanı : Cengiz GÖLTAŞ/EMO Yön. Kur. Bşk.
13.30-14.00    İstihdamda Teknoloji Sorunları
    Prof. Dr. Hacer ANSAL / Işık Üniversitesi
14.00-14.30    Enerji ve Çevre Politikaları, Teknolojiye Etkisi
    Prof. Dr. Çağlar GÜVEN / ODTÜ Endüstri Müh. Bölümü

3.  OTURUM    TÜRKİYE SANAYİNDE BÖLGESEL EŞİTSİZLİK VE KALKINMA ÖNCELİĞİ
    Oturum Başkanı : Eyüp MUHCU/MO Yön. Kur. Bşk.
14.30-15.00    Sanayi ve Planlama
    Prof. Dr. Bilsay KURUÇ / DPT Eski Müşteşarı
15.00-15.30    Bölgesel Gelişmede Kalkınma Ajansları : Kim İçin, Ne İçin?
    Yard. Doç. Dr. Berna Güler MÜFTÜOĞLU /
    Marmara Üniversitesi, İİBF
15.30-16.00    Sanayileşme ve Bölgesel Gelişmeye  Türkiye Sanayileşme Stratejisi Belgesi Üzerinden Bakış
    Serdar ŞAHİNKAYA / Siyasal Bilgiler Fakültesi

16.00-16.15    KAHVE ARASI

4. OTURUM    ALAN ARAŞTIRMASI
    Oturum Başkanı: R. Petek ATAMAN /Gıda MO Yön. Kur. Bşk.
16.15-18.00    İstihdamı Yoğun Sektörler : Gemi Sanayi, Madencilik ,
    Tarım ve Gıda
    Alan Araştırması – Gemi, Maden, Ziraat ve Gıda M. Odaları

2.GÜN   17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

5. OTURUM    SANAYİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İSTİHDAM SORUNLARI
    Oturum Başkanı : Mehmet BESLEME/KMO Yön. Kur. Bşk.
10.30 -11.00    Esnek Üretim, İş Güvenliği ve Ücretler
    Serkan ÖNGEL / DİSK Temsilcisi
11.00 -11.30    Sanayide Taşeronlaşma, Verimlilik, Fason Üretim
    Mustafa SÖNMEZ / Araştırmacı, Yazar, İktisatçı
11.30 -12.00    Sanayi ve Tarımda Kayıtdışı İstihdam
    Prof. Dr. İzzettin ÖNDER / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

12.00-13.00    YEMEK ARASI

6.  OTURUM    SANAYİDE MÜHENDİSLER VE MESLEKİ EĞİTİM
    Oturum Başkanı : Turhan TUNCER/ZMO Yön. Kur. Bşk.
13.00 -13.20    Sanayide Mühendislerin Rolü, Önemi ve Sorunlar
    Dinçer METE / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi
13.20 -13.40    Mühendislik Eğitiminde Ar-Ge, Üniversite-Sanayi İşbirliği
    Harun Aykut GÖKER
13.40 -14.00    Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması
    Doç. Dr. Kemal YILDIRIM / Gazi Üniversitesi

7.  OTURUM    SANAYİDE FİNANSMAN, YABANCI SERMAYE, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
    Oturum Başkanı : Necati UYAR/ŞPO Yön. Kur. Bşk.
14.00 -14.20    Reel Sektör Yatırımları ve Finansal Yapı Arasındaki İlişkiler
    Yard. Doç. Dr. Şule DALDAL / Marmara Üniversitesi İİBF
14.20 -14.40    Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları
    Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ / Türkiye Kalkınma Bankası
14.40 -15.00    Sanayide Kamu ve Özel Sektör Yatırımları: Sermayede Dönüşüm ve Finansallaşma
    Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU / Marmara Üniversitesi

15.00-15.20    KAHVE ARASI

8. OTURUM    GÜNÜMÜZ SANAYİLEŞME POLİTİKASI VE ALTERNATİF ÖNERİLER
    Oturum Başkanı : Mehmet TORUN/Maden MO Yön. Kur. Bşk.
15.20 -15.40    Orta Vadeli Programda Sanayi, Ar-Ge ve KOBİ`ler
    Melih ŞAHİN / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi
15.40 -16.00    Türkiye Ekonomisinde Sürdürülebilir Ulusal ve Bölgesel Kalkınma İçin Bir Öneri: Küresel Rekabet Gücü Destek Sistemi
    Prof Dr. Nesrin SUNGUR / Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
    Öğr. Gör. Dr. Ercan SARIDOĞAN / Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
16.00 -16.20    Sanayi Stratejisi Belgesi Öncüsü İki Raporun Değerlendirilmesi
    Prof. Dr. Aziz KONUKMAN / Gazi Üniversitesi İİBF İktisat  Bölümü
16.20 -16.40    Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (TMMOB Raporu)
    Yavuz BAYÜLKEN / Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi,
    TMMOB Adına
16.40 -17.00    Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
    Prof. Dr. Oktar TÜREL

9. OTURUM    FORUM : TARTIŞMALAR-DEĞERLENDİRME

    Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR/MMO Yön. Kur. Bşk.
17.00-17.30    Tartışmalar, Sonuç Bildirgesi Taslağı İçin Öneriler Salondan Sorular ve Katkılar
17.30-18.00    Kongre Değerlendirme ve Yorum
    Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU / Marmara Üniversitesi