Tıpta İnovasyon Buluşmaları

TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 2
5 – 7 Mayıs 2016, GAZİANTEP

Sayın Meslektaşlarım;
SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları adıyla düzenlemekte olduğumuz bilimsel toplantıların ikincisini 5-7 Mayıs 2016 tarihinde yapacağız.

Geçen sene düzenlemiş olduğumuz, Tıpta İnovasyon Buluşmaları-1 toplantımızı, 20-21 Mart 2015 tarihlerinde güçlü bir katılımla gerçekleştirmiş ve çok olumlu sonuçlar elde etmiştik. Bu sene daha güçlü bir sinerji yaratmak adına bilimsel birikimlerimizi paylaşmak için sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Ahmet SINAV, CMI
SANKO Üniversitesi Rektörü
Kongre Onursal Başkanı

KONU BAŞLIKLARI
Kök Hücre Tedavisinde Gelişmeler
Hücre ölümünün Tıp ve Biyolojik bilimlerdeki yeri
Kanserin kilit taşı: Kanser Kök Hücre
DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmasında Kullanılan Güncel Yaklaşımlar
Mikro RNA İçin Yeni Metotlar
İlaç Geliştirme ve keşiflerine yönelik çalışmalar
Biyomalzemeler
CRISPR/Cas 9 ve Kullanım Alanları
Dönüşümsel Teknoloji ve İnovasyon
Epigenetik Çalışmalarda Gelişmeler
Anestezi ve Yoğun Bakımda İnovasyon
Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
Epigenetik
İmmünolojik Hastalıklar
İleri Laboratuvar Teknikleri
Nütrisyon ve Laboratuvar
Oksidatif / Nitrozatif Stres
Hematolojik Genetik
Solid Tümör Genetiği
Moleküler Patoloji
Tümör Biyolojisi
Cerrahide İnovasyon
Ortopedide İnovasyon
Tümör Biyobelirteçleri
Prenatal ve Postnatal Tanı
Moleküler Sitogenetik
Moleküler Karyotipleme
Yeni Nesil Dizileme
Genetik Danışmanlık
Populasyon Genetiği
Farmakogenetik
Moleküler Epidemiyoloji
Moleküler Endokrinoloji
Biyokimyasal Genetik
Obezite Cerrahisinde İnovasyon
Kardiyolojide İnovasyon