TİPİTOP VE ARKADAŞLARI İLE TOPRAĞI TANIYORUZ

AMAÇ
Projenin amacı, okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına toprağı ve toprakla ilgili kavramları tanıtmaktır.
Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır:
5-6 yaş çocuklarını,
toprağın özellikleri, toprağın altında/üstünde yaşayan canlılar, toprağın önemi,
erozyonun ne olduğu, sebepleri/sonuçları konularında bilgilendirmek ve
bu bağlamda çocukların çevrelerini tanımalarını sağlamak, duyarlılıklarını arttırmaktır.

HEDEF KİTLE
       Projenin hedef kitlesi, Denizli il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kayhan Mehmet Atmaca İlköğretim Okulu, Hulusi Kulaklı İlköğretim Okulu ve Kayhan Zehra Nihat Moralıoğlu İlköğretim Okulu’ndan toplam 4 anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklar, anne-babaları, öğretmenleridir.

ETKİNLİKLER
        Projede, çocukların yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, çocukların gelişim özelliklerine yönelik hazırlanmış etkinlikler, (sanat, Türkçe dil, fen ve doğa) farklı öğretim yöntemleri (drama, oyun, gezi-gözlem, deney) yer almaktadır. Çok yönlü gelişimi desteklemek için farklı etkinlik türlerinden yararlanılmıştır. Etkinliklerin dikkat çekici olmasına, çocukları soru sormaya teşvik etmesine önem verilmiştir. Projede eğitimin devamlığının sağlanması açısından yapılan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, eğitim ortamlarındaki etkinliklere paralel aile katılımı çalışmalarıdır. Diğer çalışmalar ise projeye katılan okul öncesi eğitimi öğretmenlerine, ailelere yönelik hazırlanacak el kitapları, projenin uygulandığı anasınıflarında oluşturulacak toprak köşesidir.

TİPİTOP VE ARKADAŞLARI İLE TOPRAĞI TANIYORUZ 3

ÖNEMLİ TARİHLER
1. grup için etkinlik tarihleri:
11 Ekim 2011- 21 Ekim 2011 (9 gün)
2. grup için etkinlik tarihleri:
15 Kasım 2011- 25 Kasım 2011 (9 gün)
3. grup için etkinlik tarihleri:
13 Mart 2012- 23 Mart 2012 (9 gün)
4. Grup için etkinlik tarihleri:
10 Nisan 2012- 20 Nisan 2012 (9 gün)

Proje Yürütücüsü
Yard. Doç. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN
Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – İlköğretim Bölümü – Okul Öncesi Eğitimi ABD.
Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
 
İş Tel. : 0 258 296 11 24
Fax      : 0 258 296 12 00
E-posta:[email protected]
             [email protected]