Tıp Öğrencileri İçin Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

 

TÜBİTAK DESTEKLİ
Tıp Öğrencileri İçin Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
(8-11 Eylül 2015/MERSİN)

Etkinliğin Amacı

Bu eğitimin amacı tıp fakültesi öğrencilerini alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına ve bilimsel toplantılara katılımları konusunda motive etmektir.

Kapsamı

Ülkemizin her bölgesinden tıp fakültesi öğrencilerine açık olacak eğitimde, öncelikle lisans öğrencilerine yönelik destekleme programları, bu programlara katılmanın önemi, ulusal ve uluslar arası proje yarışmaları ve katılımın sağlayacağı kazanımlar konusunda bilgi verilecektir. Daha sonra proje yazma ve hazırlamanın temel konuları olan kaynak tarama, etik ilkeler, tıp alanında konu seçimi, bilimsel yöntem, proje planlama, yürütme, değerlendirme, sonuçlandırma ve rapor yazma, sunum teknikleri, proje sonuçlarının paylaşılması, sonuçlardan bildiri ve makale hazırlama konuları tartışılacak ve uygulama yapılacaktır. Tıp öğrencilerinin katılabileceği ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar hakkında bilgi verilecektir. Bu alanda ülkemizde iyi uygulama örneği olarak gösterebileceğimiz “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin uluslar arası indekslere giren dergilerdeki yayınları, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda yaptıkları sunumları” bizzat bunları gerçekleştiren öğrenciler tarafından akranlarıyla paylaşılacak ve deneyimlerini aktaracaklardır.

Hedefleri

Bu eğitime katılan tıp fakültesi öğrencileri eğitim sonunda alanlarına uygun konu seçebilecek, bir problemi belirleyebilecek, problemi çözmek için uygun bilimsel yöntemi seçebilecek ve kullanabilecek, veri toplayıp verileri analiz edebilecek, verileri yorumlayıp tartışarak bir sonuca ulaşabilecek, bilimsel kriterlere uygun rapor yazabilecek, raporunu bir bildiri, poster ve afiş haline getirip sunabilecektir.

Eğitim Tarihi

Eğitim 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Yeri

Eğitim yeri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesidir.

Katılımcıların seçimi

Etkinliğe başvurabilmek için tıp fakültesi öğrencisi olmak yeterlidir. Daha önce TÜBİTAK 2229 programı kapsamında desteklenmiş olan öğrenciler bu eğitime katılamayacaktır. Programa katılacak öğrenciler başvuru sırasına göre seçilecektir. Eğitim verilecek katılımcı sayısı 25’dir. Başvuru, web sayfasında yayınlanacak olan başvuru formunun doldurularak etkinlik koordinatörüne gönderilmesiyle yapılabilecektir.

Sosyal Program

Ülkemizin farklı bölgelerinden eğitime gelecek öğrenciler için antik dönemin önemli kentlerinden Tarsus’a gezi düzenlenecektir. Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Cami, Kleopatra Kapısı, Aziz Paul Kuyusu, Aziz. Paul Kilisesi, Antik Yol, Tarsus Müzesi, Gözlü Kule Höyüğü, Donuktaş, Jüstinyen Köprüsü, Şelale, Roma mezarları, Tarihi Tarsus Evleri, Nusrat Mayın Gemisi Tarsus gezisi kapsamında olacaktır.

Prof.Dr. Ülkü Çömelekoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
İletişim: ulkucomelekoglu@mersin.edu.tr

Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız