Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Bilim Okulu-Trabzon 2015

Trabzon dışı katılım için yaklaşık 10 kontenjan kaldı. Başvuru ve detaylar için TIKLAYINIZ

Sevgili tıbbiye öğrencileri,

Geleceğin hekimleri ve bilim insanları olma misyonunuz nedeniyle, mevcut eğitiminiz sürecinde kariyerinizi planlama ve geliştirmedeki etkinliğiniz sadece siz ve aileniz için değil, aynı zamanda Türk milletinin ve bütün insanlığın geleceği için büyük önem ve sorumluluklar arz etmektedir. Küreselleşen Dünya’da hak ettiğiniz yeri elde etmek ve sizlerden beklenen sorumlulukları yerine getirmek için bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi ürüne çevirme gibi temel akademik beceriler kazanmanız son derece önemlidir.

Tıbbın tarihsel seyrine bakıldığında heparin, insulin ve sinoatriyal düğüm gibi cerrahiden dahiliyeye tıp ilminin uygulanmasında çığır açıcı keşiflerin aslında tıp fakültesi öğrencileri tarafından yapıldığı gerçeği, her ne kadar alanı farklı olsa da; ünlü şairin Fetih Marşı’nda yer alan ve hala geçerliliğini koruyan “……….., Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” ifadesi Türk gençliğinin potansiyelini ortaya koyarak, seçme sınavında en üst dilimden öğrenci alan Türkiye’nin değişik üniversitelerinde tıp okuyan siz tıp öğrencileri başta olmak üzere hepimize hatırlatmaktadır.

Son yüzyıllarda, içinde tıbbın da yer aldığı bilim ve teknoloji alanında Dünya’da eksen kayması yaşanmış; tarihsel seyri içerisinde Türk ve Müslüman’ların da yer aldığı “Doğu Toplumlarının” önemli katkılar sağlayarak öncüllük ettiği bu alanlarda başarı ölçütünün artık büyük keşif ve gelişmelerin sağlanması değil; mevcut bilgilerin takibinde “güncelliği” temel alan strateji, eğitim ve uygulamada “başarı ölçütü” haline dönüşmüştür.

Kişisel ilgi, tercih, insani değerler ve sorumluluk tutkusu, tarihsel nedenler ve burada listelenmeyen faktörlerden birisi gibi, motivasyon kaynağınız ne olursa olsun mesleğiniz ve insanlığa katkı potansiyelinizin sınırlarını belirleyecek en önemli unsur alanınızda akademik bilgi ve becerilere sahip olma düzeyinizdir. Günümüz tıp eğitimi esnası ve sonrasında ERASMUS başta olmak üzere çeşitli kaynak ve programlardan destek alarak yurt içinde ve dışında değişik kurumlarda kısa ve uzun süreli eğitim ve öğrenim alma imkan ve kaynak fırsatları yer almaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK tıp eğitimi esnasında araştırma yapmaya destek olmak üzere programlar (“2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı”) uygulamakta olup; gerek yurt dışı eğitim amacıyla, gerekse sizleri mezuniyet öncesi dönemde motive eden araştırma sorularınızı test etmek için kabul görme ve ihtiyaç duyduğunuz maddi destekleri alma konusunda yetkinliğinizi dosyanızda yer alacak CV (akademik öz geçmişleriniz; hem format olarak hem de bu alanda hangi kurs seminer ve eğitim etkinliklerine katılmış olma durumuzu özetleyen faaliyetlerde bulunduğunuza yönelik bilgiler…. ) ve metinden (konunun bilimsel değeri ve başvuru dosyasında nasıl ele alındığı ki literatür bilgisi tarama ve kullanma becerisi gerektirir) karar vermektedir.

Bilim ve teknoloji konularında Türkiye için en önemli kurumlardan olan TÜBİTAK, “2229 – Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı” kapsamında bu alanlarda eğitim vermek üzere yapılacak etkinliklere destek vermektedir. Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde mevcut sayfada (www.ktuproje.org) ayrıntılı program ve eğitim ekibi yer alan “Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Bilim Okulu” etkinliğini düzenlemeyi planladık. Bu bağlamda Türkiye’nin farklı üniversitelerinde de bulunan ve uluslar arası önemli tecrübelere sahip bilim insanlarıyla teorik ve uygulama etkinlikleriyle CV hazırlama, akademik mülakat teknikleri, temel istatistik, akademik bilgi kaynaklarını tarama ve bu bilimsel belgeleri kritik okuma stratejileri hakkında etkileşim imkânı sunulacaktır.

Büyük bir heyecan ve artan verimlilikle daha önce gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin (Trakya ve Düzce Üniversitelerinde de gerçekleştirilmiştir) Trabzon’da üçüncüsünü daha da geliştirilmiş bir içerikle planlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda ders programına, TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen 2209-A kodlu “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”na başvuru için proje hazırlama teknikleri, akademik mülakat teknikleri ve temel istatistik yönelik sunumlar da eklenmiştir.

Sonuç olarak sadece içinde bulunduğunuz toplumda değil bütün dünyada ve sadece mesleğiniz olan sağlık alanında değil; yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda gelecek yılların da tanıştıracağı sorunları çözmek ve insanlığa katkıda bulunmak için mevcut eğitiminizi en üstün motivasyon ve özveriyle sürdürerek, eğitim müfredatının kapsamadığı alanlarda da kendi çabalarınızla akademik bilgi ve becerilerinizi artırmak bir tercihten ziyade zorunluluktur. Bu bağlamda en azından farkındalık doğurmaya katkıda bulunacak “Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Bilim Okulu’na“ katılım ve katkılarınızı bekler sevgi ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Ahmet AYAR

Etkinlik Koordinatörü

(Düzenleme ve Eğitim Kurulu Adına)