Timav 5. Geleneksel Hikâye Yarışması

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI GENEL MERKEZİ

Türkiye İmam-Hatipliler Vakfı (TİMAV), konu seçimi öğrencinin kendi tercihine bırakılan serbest konulu hikâye yarışması ile İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin ufuklarını geliştirmeyi ve genişletmeyi, kendilerini ifade edebilme ve toplumsal varlıklarını ortaya koyabilme kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmeyi ve İmam Hatip öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamıştır.

5. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

Konu:
Madde 1-
“Serbest” – Öğrencinin kendi isteği ile seçeceği herhangi bir konu.

Amaç:
Madde 2-
İmam Hatip öğrencilerinin herhangi bir konuya bağlı kalmadan kendi istekleri doğrultusunda belirlediği konu çerçevesinde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmesi…
Yine öğrencilerimizin toplumsal alanda, bireysel hayatında gördüğü “iyi” ya da “kötü” kavramlardan ve/veya olgu ve olaylardan yola çıkarak bilgilerini, okuma ve araştırma ile yazım kabiliyetlerini geliştirmeleri…

Kapsam:
Madde 3-
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Katılma Şartları:
Madde 4-
Hikâye yarışmasına; Türkiye’deki tüm İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde halen okuyan öğrenciler katılabilecektir. Yarışmaya Açıköğretim İHL’de okuyanlar katılamazlar.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar
Madde 5-
Yarışmaya katılacak olan hikâyelerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Gönderilecek hikâyeler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hikâye sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez.
Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)’na ait olur.
TİMAV uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak hikâyeler için -dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin- ayrıca telif ödenmez
Hikâye konusu öğrencinin kendi seçimine bırakılmış, serbest olarak belirlenmiştir.
Katılımcılar hikâyelerini yazdıkları Word dosyasında isim, soyadı, adres, telefon numarası ve okul bilgilerini belirtmelidirler.
Yarışmacılar en fazla bir hikâyeyle katılabilirler.
Gönderilen yazıların tüm hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir.

TAKVİM:
Madde 6 –
Hikayeler, duyuruların yapıldığı andan itibaren online olarak [email protected] adresine gönderilecektir.
Katılımcılar hikâyelerini mail olarak gönderdikten belirli bir müddet sonra e-posta adreslerine, hikâyenin değerlendirilmek üzere sisteme yüklendiğine dair bir bilgilendirme mesajı ulaşacaktır.
Başvurular 01 Mart 2016 tarihinde saat 59’da sona erecektir.
Sonuçlar 05 Mayıs 2016 tarihinde TİMAV’ın web sitesinde (www.timav.org.tr) açıklanacaktır.
Ödüller 03 Haziran Cuma akşamı Konya ili merkezinde Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır. TİMAV tarih ve yer değişikliği hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER:
Madde 7 –
Hikâye yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler için;
– Birincilik Ödülü : 6 tam altın (Altı adet tam altın)
– İkincilik Ödülü : 4 tam altın (Dört adet tam altın)
– Üçüncülük Ödülü : 2 tam altın (İki adet tam altın)
– Mansiyon Ödül : 5 kişiye Mini i-Pad

Değerlendirme Kurulu:
Madde 8-
Yarışma için Değerlendirme Kurulu Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi tarafından görevlendirilecek alanında uzman üyelerden oluşacaktır.

Değerlendirme ve duyuru:
Madde 9-
Eserler değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü eserler ve mansiyon için 5 eser belirlenecektir. Yarışma sonuçları 05 Mayıs 2016 tarihinde açıklanacak olup ödüller 03 Haziran Cuma akşamı Konya ili merkezinde Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır.

Dereceye giren yarışmacıların giderlerin karşılanması:
Madde 10-
Yarışmada dereceye giren öğrenci ve yanında bir kişi olarak velisinin ödül töreninde ulaşım, bir günlük iaşe ve konaklama giderleri TİMAV tarafından karşılanacaktır.

Bilgilenme:
Madde 11-
-Yarışmacılar yarışmaya ait sorularını [email protected] mail adresine gönderebilirler.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi İletişim Bilgileri:
Adres : Şükran Mh. Sırçalı Medrese Cd. No: 3 Meram / KONYA
Tel : (0332) 350 07 96

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.