The Water Agents/ Su Elçileri

WATER AGENTS poster

EREĞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-KARADENİZ EREĞLİ/ ZONGULDAK

Projemiz, 6 yabancı ortak ve 3 Türk ortakla beraber yürüttüğümüz bir e-twinning projesidir. Bu proje, öğrencilerimize sürdürülebilir kalkınmaya adanma ve vatandaş olarak hareket etme imkanı vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, BM su rozetini alma görevini üstlenmeye çalışacaklar. Farkındalığı artırmayı ve gençleri motive etmeyi amaçlayan bir eğitim projesidir. Su israfını önlemek için çeşitli çalışmalar yaptığımız bu projede kuraklığa da dikkat çekilmektedir.

This project aims at giving our students the possibility to commit into sustainable development and act as citizens.

For this purpose, they will try to take on the challenge to obtain the UN water badge. It is an educational award intended to raise awareness and motivate young people to be « active agent « in favour of nature