“TEVFİK İLERİ VE MEMLEKET SEVGİSİ” KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

RECEP TAYYİB ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

VE

RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“İLERİ’ YE DOĞRU” Tevfik İLERİ’yi Anma Etkinlikleri

YARIŞMA ŞARTNÂMESİ

“TEVFİK İLERİ VE MEMLEKET SEVGİSİ” KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Giriş

Günümüz gençliği, geleneksel değerlerimizle batı kültürünün değerleri arasında kimlik kargaşası içerisindedir. Kendi kültürü ile batı değerlerinin yüceltildiği popüler kültür arasında sıkışan gençlerimiz kendilerine uygun rol modeller bulmakta güçlük çekmektedir. Gençlerin kültür ve tarih bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi, kendi kültürel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi için çok önemlidir. Bu sebeple geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, tarihimize yön vermiş değerlerimizi tanıtmak, bu değerlerimizi rol model almalarına yardımcı olmak, sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir gelecek adına atılmış etkili bir adım olacaktır.

Bu amaçla yaklaşık on yıl milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenen, hayatı boyunca milletinin refah ve huzuru için çalışan, tarihimize yön vermiş bir devlet büyüğü olan Ahmet Tevfik İleri’yi anmak, gençlerimize tanıtmak ve toplumsal meselelere karşı bakış açısı geliştirebilmek amacıyla ortaöğretim öğrencileri arasında “Tevfik İleri ve Memleket Sevgisi” konulu öykü yarışması düzenlenmiştir.

Katılım Şartları

1) Yarışmaya ülke genelinde örgün eğitim-öğretim kurumlarına devam etmekte olan ortaöğretim öğrencileri katılabilir.

2) Yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3) Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.

4) Her bir katılımcı, öykü yarışmasına bir öykü ile katılabilir.

5) Katılımcı formu (Ek1),formunu doldurmak zorundadır.

6) Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

7) Öykü bilgisayarda, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyutundaki ölçülerle en fazla 10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

8) Yarışmaya katılacakların, öykülerini ve katılımcı formunu (Ek1) en geç 24/02/2014 tarihine kadar rizetevfikileri53@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

9) Yarışmaya katılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilen öykü metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.

10) Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

11) Yarışmaya başvuran eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

12) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

13) Yarışma sonuçları web sayfalarında ilan edilecektir.

14) Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

15) Eserin konusu giriş kısmında belirtilen konuya uygun olmalıdır.

16) Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

17) Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Seçici Kurulu

Yarışmaya katılan öğrencilerin eserler Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ve , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulacak komisyonca değerlendirilecektir.

Alıntı ve kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 24/02/2014

Seçici Kurul(Jüri) Değerlendirme Tarihi: 03-07 Mart 2014

Değerlendirme

Seçici Kurul tarafından “Tevfik İleri ve Memleket Sevgisi” konulu öykü ödülü alacak 3 öykü aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir;

*Özgünlük

*Kurgu

*Üslup

*Türkçe’nin doğru kullanılması

*Konuya hâkimiyet

Ödüller

Birinciye 2.000 TL

İkinciye 1.000 TL

Üçüncüye 500 TL

İletişim Bilgileri

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Valilik Binası Kat:3 no:358 53020 Merkez/RİZE

Tel: 0464 213 04 54

E-posta: rizetevfikileri53@gmail.com

Web Adresi:

   EK-1

KATILDIĞI İL-İLÇE : OKULU :
Yarışmacı Öğrencinin: Adı-Soyadı  :
Sınıfı ve Okul No :
e-posta adresi : Cep Telefonu   :
Adresi :

Tevfik İleri’yi anma etkinlikleri  kapsamında düzenlenen  lise ve dengi okulların öğrencileri arasında  öykü yarışmasına ilişikte sunulan metinle katılmak istiyorum. Yarışma şartlarını okudum, bu şartlara uyduğumu beyan ederim.

…../…../ 2013

FOTO