TEV Yurt Dışı Burslar Genel Bilgiler

Vakfımız, ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek için lider özelliklerine sahip üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi için 1969 yılından beri yurt dışında burslar verir.

Devam Eden Burs Programlarımız;
TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları
TEV-DAAD Almanya bursları
TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları
TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları
TEV-IE Business School İspanya bursları
TEV-Japonya bursları
TEV-Dr. Orhan Birman tıp bursları
TEV-SINGA, Singapur’da Karşılıksız Doktora bursları
Kurumsal Burs Fonlarımız;
TEV-FIAT İtalya bursları,
TEV-TÜSİAD ABD ve Batı Avrupa bursları
TEV “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek alanları ve burs sayısını belirler. İşbirliği yaptığımız kurumlarla burs verilecek alanlar ve burs kontenjanları ayrıca belirlenir.
YURT DIŞI BURS BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMASI
Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde posta e-mail gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvururlar. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV’den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adaylar müracaat süresi içinde kabullerini TEV’ e vermesi gerekmez. Ancak adayların Kasım ayından itibaren yurtdışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri ve açıklama yazılarımızda verilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.
Adaylar, yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (Mülakat komisyonu adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.
Burs konularına göre detaylar her yıl ilan ekindeki açıklama yazılarımızda verilmektedir.
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilirler.)
Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler müracaat edebilirler.)
Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV’e verilir.)
1) İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (İstenilen puan en az 79-80) veya IELTS (İstenilen puan en az 6,5) Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50’ye girmeleri gerekmektedir. Batı Avrupa Ülkelerindeki bazı üniversiteler GRE skoru istemezler bu nedenle TEV’de gerekli görmez. Burs programlarımıza ait açıklama yazımızda bu konuda gerekli bilgiler verilmektedir.
2) Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir.

Burs Kapsamlarımız

1-Yüksek Lisans (Master’s Degree) bursları, 2017-2018 Başvuruları Başlamıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

2-TEV-SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora bursları, 2017-2018 Başvuruları Başlamıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

3-Tıp Alanında, üst ihtisas ve araştırma çalışmaları bursları, 2017-2018 Başvuruları Başlamıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)