TEV Yüksek Öğrenim Bursları

Öğrenim Bursları
Öğrenim Bursları

TEV Yüksek Öğrenim Bursları

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

2017-2018 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 5-30 Eylül

2016-2017 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 480 TL.

BAŞVURU KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak,
Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

ADAY OLAMAYACAKLAR
Vakıf üniversitesi öğrencileri,
Açık öğretim öğrencileri,
Uzaktan öğretim öğrencileri,
Ücretli değişim programında bulunanlar,
25 yaşından büyükler,
Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler
başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER
TEV internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “TEV Burs Başvuru Formu”na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir:
LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
“Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)
(Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ:
Öğrenciler ilk etapta evraklarını üniversiteye teslim etmeyecektir.
TEV’in değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere sms ile bildirim yapılacaktır.
SMS ile öğrencilerin evraklarını; hangi tarihe kadar, hangi birime teslim edeceği bildirilecektir.
Ön değerlendirmeden geçemediği sms ile bildirilen öğrencilerin evraklarını üniversitesine teslim etmesinin geçerliliği olmayacaktır.
Evraklarını üniversitesine teslim etmesi bildirildiği halde teslim etmeyen öğrenciler mülakata alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR
TEV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
TEV Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve aday mülakata alınmayacaktır.
Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
Öğrencilerin TEV bursuna müracaat ederken üniversitelerinin kendi burs başvuru sürecini de yakından takip etmeleri ve gerekli prosedürü yerine getirmeleri gerekmektedir. (Bazı üniversitelerde TEV bursuna müracaat edilebilmesi için üniversitenin kendi bursuna da müracaat edilmesi gerekmektedir.)
Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için 444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında arayabilirsiniz.

BURSİYER SEÇİMİ
Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.

BURSUN ÖDENMESİ
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

http://www.tev.org.tr/guncel/default/GUNCEL/82/0/0

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin