TET Proje Pazarı Başlıyor

Proje Pazarı
Proje Pazarı

Toplam fon büyüklüğü 10 milyar TL’nin üzerinde olan paydaş yatırım ağlarının yer aldığı TET Proje Pazarı 10’a başvurman için bekliyoruz.

Sen de fikirlerini anlatmak ve yatırımcılarla tanışmak istiyorsan, TET Proje Pazarı yanında. Toplamda 300.000 TL ödül olduğunu da unutma.

TET Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Tema / Konu
Etkinliğin konusu Elektrik – Elektronik ve Bilişimdir. Elektrik-Elektronik, Bilişim sektörü altında yenilikçi, ticarileşmeye yönelik ve sektöre yüksek katma değer sağlayacak tüm projeler kabul edilebilecektir.
Akıllı Enerji
Akıllı Sağlık
Diğer Akıllı Uygulamalar

Katılım Koşulları
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B. TET Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C. TET Proje Pazarı’na katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Etkinlik sonunda dereceye giren ve İstanbul’a davet edilen her bir proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır.

Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ise ödeme kapsamı dışındadır.

Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2021

TET PROJE PAZARI 10 KATEGORİLERİ ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Proje Pazarı başvurularında ön elemeyi geçen projeler, Proje Değerlendirme Kurulu tarafından dijital ortamda detaylı değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. Değerlendirme sonrası aşağıda yer alan her kategorinin birincisine 100.000 TL olmak üzere toplamda 300.000 TL ödül verilecektir.

Akıllı Enerji Kategori Birincisi: 100.000 TL

Akıllı Sağlık Kategori Birincisi: 100.000 TL

Diğer Akıllı Uygulamalar Kategori Birincisi: 100.000 TL

Kazanan projeler etkinlik sonrası www.tetprojepazari.org web sitesi ve/veya TET Proje Pazarı sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ilan edilecektir.