TET Ar-Ge Proje Pazarı

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK,
MAKİNE VE BİLİŞİM
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İstanbul  Elektrik-Elektronik,  Makine  ve  Bilişim  İhracatçıları  Birliği  tarafından, Türkiye’de  ilk  kez  Elektrik,  Elektronik  ve  Bilişim  sektörlerinde  Ar-Ge  Proje  Pazarı düzenlenecektir.  “TET  Ar-Ge  Proje  Pazarı”  etkinliği  ile  sözkonusu  sektörlerde  yüksek katma  değerli  üretim  yapılabilmesi,  ihracatın  sürdürülebilir  kılınması  ve  Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
 
  TET Ar-Ge Proje Pazarı  ile proje üreten, proje  ihtiyacı olan  ticari kuruluşlar, arge merkezleri, üniversiteler,  ilgili kamu kurumları  ve diğer paydaşlara  karşılıklı  etkileşim kurabileceğini  ve  AR-GE  destek  programlarından  faydalanma  imkânı  bulabilecekleri  bir
platform  sunulacaktır.    Ar-Ge  projesi  hayat  geçirmek  isteyen  bütün  paydaşların  bir  araya getirilerek  sanayi-üniversite,  sanayi-sanayi,  sanayi-araştırma  kurumu,  üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu – üniversite vb. ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır. 
 
   Katma  değer  yaratacak  yenilikçi  projelerin,  en  verimli  biçimde  hayata  geçirecek  işbirliği imkanlarının oluşturabileceği “TET Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde sunulmak üzere, Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde 
 
–  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)
–  Nano-Teknoloji Uygulamaları 
–  Mekatronik Uygulamaları (MEMS)
–  Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
–  Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
–  Diğer 
 
 olmak üzere 6 kategoride proje başvuruları alınacaktır.
 
TET Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül  kategorisinde  de  değerlendirmeye  alınacaklardır.  Başvuran  projeler  arasından  Ödül Kurulu  tarafından  başarılı  bulunan  projeler  aşağıdaki  miktarlarda  ödüllendirilecek  olup, derecelendirme tüm kategoriler için ortak yapılacaktır: 
  1.’lik ödülü :  50.000 TL
  2.’lik ödülü :  30.000 TL
  3.’lük ödülü : 20.000 TL

12.03.2012  tarihinde  başlayacak  olan  proje  başvuruları  13.04.2012  saat  17.00’ye
kadar www.tetprojepazari.org adresinden gerçekleştirilebilecektir.