TET AR-GE Proje Pazarı 2014

İSTANBUL ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AR-GE PROJE PAZARI 2014
ETKİNLİK AMACI
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

TEMA / KONU
Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer

KATILIM KOŞULLARI
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır.
Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde,
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

PROJE DEĞERLENDİRME
Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR
A. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

B.İEEMBİB, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

C.İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

D.Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje pazarına katılan projelerin,ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

Yürütme Kurulu

Atilla EREN
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Memduh BİRBİLEN
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Ebubekir KOYUNCU
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Melih REÇBER
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Denetim Kurulu Üyesi
Ümit KOŞKAN
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yrd.
Hamit ÖZGENÇ
İMMİB Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim Sektör Şubesi Müdürü
Sevilay UZUNOĞLU
İMMİB Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim Sektör Şubesi Şefi
Esra VURUCU
İMMİB Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim Sektör Şubesi
Melih BULU
URAK Genel Sekreteri

Danışma Kurulu
Abdurrahman Beşikci Arçelik A.Ş. Ar-Ge Müdürü
Doç. Dr. Ali Koşar Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Alpaslan Parlakçı Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr.Berk Üstündağ İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Berna Dengiz Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Besim Oktayer ATM Beya zEşya Parçaları San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür
Burhan Gülbahar Vestel Elektronik Aş. Ar-Ge Depertmanı Araştırmacı
Prof. Dr. Bülent Sankur Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı
Can Kartoğlu Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzman
Prof. Dr. Celal Kocatepe Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı
Cem Kural Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörü
Dr.Cemil İnan Arçelik A.Ş. Buzdolabı Ürün Direktörü
Yard. Doç. Dr. Cenk Demiroglu Özyeğin Mühendislik Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Çetin Kaya Koç İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Deniz Bayhan Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı Baş Uzman
Prof. Dr. Emin Anarım Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Erkan Duysal Arçelik A.Ş. Elketronik Ürün Direktörü
Doç. Dr. Fatih Alagöz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Kurtay Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı İstanbul Temsilcisi
Prof. Dr. Galip Cansever Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı
Gökhan Yıldız Multimedya ve Dijital Ürünler Ürün Temin Yöneticisi
Prof. Dr. Gözde Bozdağı Akar Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Gürhan Dündar Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elketronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Güven UÇKAN İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yrd. Doç. Dr.H. Fatih Ugurdag Özyeğin Üniv. Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Hakan Ünlü Hakan Ünlü Mühendislik Firma Sahibi
Prof. Dr. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü
Yrd. Doç. Dr.Hasan Otu Bilgi Üniversitesi Biyomühendisliği Bölüm Başkanı
Hüsamettin KAVİ İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Eksin İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
İlker Şahin Ford Otosan Elektrik Elektronik Sistemleri Ürün Geliştirme Müdürü
Prof. Dr. İskender Yılgör Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi(KUYTAM) Direktörü
Yrd. Doç. Dr.İsmail Arı Özyeğin Mühendislik Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
İsmail Timor İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Lale Akarun Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Başkanı
Prof. Dr. Levent Gürel Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
M. Emre Yurttagül EUREKA Bilimsel Programlar Uzmanı
Doç. Dr. Mahmut Akşit Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi
Mahmut Kiper Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı Baş Uzman
Mehmet Aslan BILTEG Yurutme Komitesi Sekreteri V.
Mehmet Kavaklıoğlu İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Keskinöz Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr.Murat Saraçlar Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nejat Tuncay Okan Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Okan Kara EUREKA Üst Düzey Temsilciler Grubu Başkanı
Prof. Dr. Orhan Alankuş Okan Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Özgür Yılmaz Vestel A.Ş. Çamaşır Makinesi Fabrika Müdürü
Pelin Durtaş Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı Uzman
Dr.Ragıp Başbuğ Mekatronik Yazılım San Tic Ltd Şti. Firma Sahibi
Rahmi Korkmaz İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Denetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Raşit Turan ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi Kordinatorü
Recep Uzungil T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Dairesi Başkan V.
Prof. Dr. Reha Civanlar Özyeğin Mühendislik Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü
Sami Yılmaz İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Şirin Tekinay Kadir Has Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Tahsin Öztiryaki İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Taner DEVRİM İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhr. Bir. Yönetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr.Tarık Arıcı İstanbul Şehir Üniversitesi Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Uğur BAYSAL Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yaman Arkun Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Zafer İpekçi AVKOM Teknoloji Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Zeynep Birsel Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi

ÖDÜLLER
Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

1.’lik Ödülü 20.000
2.’lik Ödülü 10.000
3.’lük Ödülü 7.500

Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

İLETİŞİM

Esra VURUCU
[email protected]
090(212) 454 08 19
Sevilay UZUNOĞLU
[email protected]
090(212)454-0043

ADRES

İEEMBİB – İstanbul
Elektrik-Elektronik,Makine
ve Bilişim İhracatçılar Birliği
Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi A Blok
P.K.34197 Yenibosna
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 00 43
Faks: (0212) 454 00 98

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin