TET AR-GE Proje Baharı 5

ETKİNLİK AMACI
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

TEMA / KONU
Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları

KATILIM KOŞULLARI
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır.
Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde,
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

PROJE DEĞERLENDİRME
Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Diğer Hususlar
A. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

B.TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

C.İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

D.Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje pazarına katılan projelerin,ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
AR-GE PROJE PAZARI 2016 ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli
üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün
yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri,
üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek
aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak,
sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması
hedeflenmektedir.

2- KONU
Etkinliğin Temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki alt
başlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu alt başlıklar dışındaki
konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.
1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları (ICT)
2. Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
3. Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
4. Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları

3- ORGANİZASYON
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nce düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu
kurumları(Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi
olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.
C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az
bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

5- KATILIM FORMATI
Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
1. Proje Pazarı katılımcıları, www.tetprojepazari.org adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği
bilgilerin doğruluğunu, kabul ettikten sonra internet üzerinden belirlenen formatta projelerini
yükleyeceklerdir.
2. Ar-Ge Proje Pazarı’na kabul edilen projelerin posterleri Birliğimizce bastırılıp, etkinlik günü
öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir.

6- TAKVİM1
Başvuru Tarihleri : 5 Ekim 2015 – 12 Şubat 2016
Proje Pazarı Etkinlik Tarihi :5-6 Nisan 2016

7- PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Ön Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri
değerlendirerek etkinliğe katılımının değerlendirilmesi için ilgili Proje Değerlendirme Kurulu’na
gönderir. Proje Değerlendirme Kurulu’ndan gelen değerlendirme sonuçlarına göre başvuran
projenin Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir. 12 Şubat 2016
tarihi saat 17:30’a kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön değerlendirmede başarı gösteren projeler 5 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan

Değerlendirme Toplantısı’nda sunumlar eşliğinde dinlenecektir.
Proje Değerlendirme Kurulu Üyeleri Danışma ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasından uzmanlık
alanlarına göre belirlenecektir.

8- PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ar-Ge Proje Pazarı’na katılım için başvuran projelerin sergilenmek üzere seçilmesinde Proje
Değerlendirme Kurulu’nun dikkat edeceği en önemli husus tema ve alt başlıklara uygunluk
olacaktır. Buna ek olarak projelerin sağlayacağı katma değer/fayda, içerdiği inovasyon,
uygulanabilirliği, özgünlüğü de Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkate alacağı diğer
kriterlerdir.

1 Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Sonuçlar
www.tetprojepazari.org sitesinden ayrıca ilan edilecektir.

9- PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ
Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül
kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu
tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

4 kategoride:
1.’lik ödülü : 20.000 TL
2.’lik ödülü : 10.000 TL
3.’lük ödülü : 7.500 TL

Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül
Kurulu tarafından projenin sağlayacağı fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirliği ve
özgünlüğüne göre değerlendirilecektir.

Ödül Kurulu Üyeleri, Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

10- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır:
TET – ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 4 / Elektrik Sektör Şubesi
Yenibosna 34197 İSTANBUL
Tel: 0212 454 0350
Faks: 0212 4540098
e-posta: info@tetprojepazari.org
web: www.tetprojepazari.org

2 Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

11- DİĞER HUSUSLAR
• Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
• Her proje için bir kişinin ulaşım ve konaklama masrafları TET tarafından karşılanacaktır.
• TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta
duyurabilir ve yayınlayabilir.
• İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri
ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB
Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
• Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve
üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk
proje sahibine aittir. Proje pazarına katılan projelerin, daha önce başka bir proje pazarında
sunulmamış ve ticarileşmemiş olması beklenmektedir.