Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi Başladı!

Tertemiz Yarınlar
Tertemiz Yarınlar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Opet iş birliğinde hayata geçirilen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi, Türkiye’deki tüm okullarda temizlik ve hijyen farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve OPET iş birliği ile “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi hayata geçirildi. Projenin amacı, öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalık oluşturmak, bu kapsamda sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlemek ve iyi uygulama örneklerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.

Öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET iş birliğinde “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi,
2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmiştir.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının tümünü kapsayan en kapsamlı temizlik ve hijyen projesi olan “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi okullarda, temizlik ve hijyen odağında kültürel dönüşüm yaratmaya dayalı farkındalık geliştirerek, “yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi” doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini “iyi uygulamalar” yoluyla hayata geçirmek stratejisi üzerine tasarlanmıştır.

Bu kapsamda; okullarımızın, farklı kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri geliştirdiği, okul merkezli temalarla çevreye açılan sosyal sorumluluk kampanyalarının hayata geçirildiği “İyi Uygulamalar Yarışması” düzenlenecektir.

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar

YARIŞMANIN AMACI
Yarışma ile öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalık ve bilincin artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı olması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ
Eğitim yoluyla, çocukluk çağından itibaren temizlik ve hijyen alışkanlıklarının kazandırılarak okul çevresine yayılımını sağlamak, davranış değişikliğiyle de kültürel dönüşümü başlatmak hedeflenmiştir. Yarışma hedefine bağlı olarak;
• Okullarda, temizlik ve hijyen odağında farkındalık geliştirmek,
• Proje amacı doğrultusunda öğretmenlerimizi teşvik ederek yaratıcılıklarını geliştirmek,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk kampanyaları geliştirmek,
• Geliştirilen sosyal sorumluluk kampanyalarını birer iyi uygulama örneği olarak yaygınlaştırmak öncelikli adımlar olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm ülke genelinde resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin temizlik ve hijyen temalı uygulamalarını kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya katılacak olan uygulama örnekleri, Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin amacı ve hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş olmalıdır.
• Yarışmaya 81 ilde resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler katılacaktır.
• Yarışmaya katılım zorunlu değildir, gönüllülük esastır ve ücretsizdir.
• Başvurular 15 Nisan 2024 tarihine kadar okul yönetimlerine yapılacaktır.
• Başvurular Power Point formatında kabul edilecektir. Sunum dosyası; metin, tablo, görsel, şema, video ve ses dosyaları içerebilir. Kullanılacak tüm fotoğraf, video vb. materyalin sunumun içinde kullanılması gerekmektedir. Power Point formatındaki sunum dışında herhangi bir dosya kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Hazırlanacak sunum 30 slaytı geçmemelidir.
• Öğretmenlerin yarışmaya başvuracakları kampanya sunumlarında, kendi yürüttükleri kampanyanın adıyla birlikte kampanyalarının “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi” kapsamında hazırlandığını ifade etmesi gerekmektedir.
• Her öğretmen yarışmaya tek bir uygulamayla katılabilecektir.
• Bir uygulama yalnızca bir (1) öğretmen tarafından gönderilebilir.
• Aynı okuldan birden fazla öğretmen farklı uygulamalarla yarışmaya katılabilir.
• İyi uygulama örneklerinin hayata geçirilmesinde, öğretmenlerin öğrenciler ile iş birliği içinde ekip çalışmaları yapmaları esastır.
• Öğretmenler, kendi sınıfındaki öğrencilerin yanı sıra başka sınıf düzeyinden öğrencilerle de bir ekip oluşturarak okul adına yarışmaya katılım sağlayabilir.
• Kampanyanın, geleneksel ve/veya dijital kanallarda yazılı/görsel/işitsel iletişiminin yapılması durumunda kampanya adıyla birlikte “Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğinde yürütülen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi kapsamında hazırlanmıştır.” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrenciler, başvurusunu yaptıkları sosyal sorumluluk kampanyasının tüm haklarını Millî Eğitim Bakanlığı’na ve OPET’e devredeceğini kabul eder. Kampanya başvurusunda yer alan tüm yazılı/görsel/işitsel unsurların kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencinin öğrenim gördüğü okulu dâhil Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet siteleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları, projenin web sitesi, OPET’in sosyal medya hesapları ve web sitesi ile çeşitli ulusal veya yerel yazılı/görsel/dijital basın kuruluşlarında ve açık hava mecralarında paylaşılmasını kabul eder.
• Başka yarışmalara katılan sosyal sorumluluk kampanyaları ve iyi uygulama örnekleri bu yarışmaya katılamaz. Sosyal sorumluluk/iyi uygulama örneklerinin daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit edilirse, başvuru iptal edilir. Yarışmaya gönderilen sosyal sorumluluk kampanyaları/iyi uygulama örneklerinin çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk katılımcıya aittir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde katılımcı, kazandığı ödülü iade ile yükümlüdür.
• Yarışmaya katılacak öğretmenlerin, Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) yayınlanan “Hijyen Eğitimi Semineri” video içeriklerini izlemesi yarışmaya katılımın ön koşuludur. Eğitim programına katılacak öğretmenlerin, ÖBA’ya giriş yapmaları ve eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim programını tamamlamayanlar, İyi Uygulamalar Yarışması’na katılım için başvuruda bulunamayacaktır.
• ÖBA’da öğretmenler için yayınlanan eğitim programı 15 Aralık 2023-15 Nisan 2024 tarihleri arasında günün her saati erişime açık tutulacaktır.
• Okul/il/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde, komisyon üyeleriyle öğrenciler arasında birinci dereceden akrabalık bağı olmamasına dikkat edilmelidir.
• Yarışmaya başvuru yapan öğretmenler okul düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde komisyona dâhil olamaz.
• Yarışmaya katılım sağlayacak öğretmenler, görev yaptıkları okullar adına katılım sağlayacaklardır.
• Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET tarafından gerekli görülmesi halinde katılım koşullarında ve uygulama takviminde değişiklik yapılabilir.
• Yarışmaya katılanlar, şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.
• Yarışma sonuçları ile ilgili nihai karar Bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından verilecektir. Komisyonun kararı kesin olacaktır.
• Yarışma için hazırlanan kampanya sunumları, yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
• Sonuçlar 17 Haziran 2024 tarihinde projenin web sitesi olan www.tertemizyarinlar.org adresinde ilan edilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
• Bakanlık değerlendirmesi sonrasında dereceye giren iyi uygulama örnekleri ödül töreninin yer ve tarih bilgisi duyurulacaktır.
• Nihaî seçim sonucunda Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncüler olmak üzere toplam 12 iyi uygulama ödüllendirilecektir.
• Ödüller düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerine verilecektir.
• Ödül törenine, dereceye giren illerin il millî eğitim müdürleri, il Ar-Ge birimi şube müdürleri ve il koordinatörleri, ödüle hak kazanan okulların yöneticileri, uygulamayı yapan öğretmenler ile Bakanlık ve OPET temsilcileri katılacaktır.
• Türkiye genelinde ödül almaya hak kazanan uygulamalar için ödüllendirme teknoloji çeki olarak aşağıda belirtildiği biçimde yapılacaktır.

https://trabzonarge.meb.gov.tr