Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi

Matematik Eğitimi
Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi

Günümüzde matematik bazı öğrenciler tarafından zor bir ders olarak görülebilmektedir. Bu zorluk, öğrencilerin matematiği soyut kavramlardan oluşan birtakım ezbere dayalı formüller bütünü olarak düşünmesinden, günlük yaşam ile ilişkilendirememesinden kaynaklanabilmektedir. “Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi” adlı proje ile öğrencilerine matematiği sevdiren, matematiği eğlenceli hale getirebilen, matematiğin doğasını öğretebilen, matematiğin aslında günlük yaşamda karşılaşılan pek çok durum ile ilişkili olduğunu öğrencilerine gösterebilen ve teknoloji destekli matematik yazılımlarını derslerinde kullanan öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu proje kapsamında gruplar halinde çalışacak olan öğretmenlerle matematik ve yaratıcı drama, olasılık ve uygulamaları, mühendislik ve matematik disiplinlerini ilişkilendirme, fraktal geometri ve doğadaki yansımaları, sanal manipülafitler ve dijitalleşme ile matematiğin ilişkilendirilmesi, açık havada matematik ve oryantring, matematik yazılımlarının kullanımı, öyküleme ve problem kurma etkinlikleri yürütülecektir.

“Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi” projesi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Matematik Yılı özel çağrısı kapsamında desteklenen 40 projeden biri olmaya hak kazanmıştır. Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden Doç. Dr. Buket Özüm BÜLBÜL‘ün üstlendiği TeknoMat projesi ile matematik öğretmenlerine derslerinde kullanabilecekleri, öğrenim planlarına kolayca entegre edebilecekleri, birçok disiplini bünyesinde barındıran yenilikçi yaklaşımlar ve uygulama temelli eğitimler kapsamında matematik öğretimini 21. yüzyıl gereksinimlerini karşılayacak, öğretimde görselleştirmenin, somutlaştırmanın yöntemlerini aktif kullanımı hakkında da eğitimler verilerek etkinlikler sunulacaktır.

Hedef Kitle: Ortaokul ve lise matematik öğretmenleri

Proje 24 Ocak 2023- 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecektir.
Projeye kabul edilmeniz halinde konaklama ve yemek giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje web sayfası ve başvuru formu : https://teknomat.cbu.edu.tr