TEORİDEN PRATİĞE TEKNOLOJİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

 

TEORİDEN PRATİĞE TEKNOLOJİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

(24 – 30 Ağustos 2015)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BOLU

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 AĞUSTOS 2015

Neden Teknoloji Farkındalığı?

Teknoloji eylem, biliş ve duygu için merkezdir.
Yediğimiz yemek, içtiğimiz su ve soluduğumuz hava teknolojik kararları içermektedir.
Teknolojinin derecesi ve kapsamı hayatın iki uç noktasına doğru genişlemektedir. Bunlar; mikroskobik ve makroskobik kademeler doğrultusundadır.
Teknoloji, artan bir şekilde eğlenceden aile ve iş yaşantısına kadar hayatın tüm yönleri ile bütünleşmektedir.
Teknoloji, geri dönüşümü gittikçe zorlaşan ve artan etkileri ile sonuçlanır. Türlerin yok olması, ozon tabakasının delinmesi ve sera etkisi onun sonuçları ile ilgili kayda değer durumlardır.
Değerler, haklar, hürriyetler ve seçimler teknoloji tarafından anlık olarak kişisel düzeyde etkilenmektedirler.
Teknoloji, insan ömrü için gereklidir. Boş vakit, geçinme ve iş için kişisel geçimler teknolojiye bağlıdır.
Teknoloji, kültür ve insan emeğinin temel bir alanıdır ve ayrılmaz bir şekilde tarih, kültür, doğa ve toplum ile beraberdir. Aynı zamanda da bütünleyicidir.
Teknoloji, bireyler ve toplum için problemli ve çelişkilidir.

Seçim Kriterleri

Proje katılımı 24 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle projeye başvuran katılımcılar arasından proje düzenleme kurulu tarafından seçim yapılacaktır. Katılımcıların seçiminde olabildiğince farklı üniversitelerden katılımcıların yer almasına önem verilecektir. Böylece yaygın etkinin artırılması hedeflenmektedir. Projeye başvuran katılımcılar ise aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecektir.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2., 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak.
Akademik başarı ortalaması 4,00 üzerinden 2,50 ya da daha üstü bir nota sahip olmak.
Daha önce teknoloji eğitimi üzerine herhangi bir etkinliğe/projeye (Tübitak, Üniversite, vb.) katılmamış olmak.
Proje katılım formunu eksiksiz olarak doldurmuş olmak.

Nasıl Başvurabilirim?
Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen adayları aşağıdaki formu doldurarak basvuru@teknolojininfarkindayim.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Katılımcıların başvuru yapmadan önce seçim kriterleri ile ilgili kısmı ilgili sayfadan dikkatlice okuması gerekmektedir.

Başvuru Formu