Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu

Teori ve Pratikte Uluslararası Siyasal İletişim Sempozyumu
Batı Dışı Yaklaşımlar

Değerli Bilim İnsanları;

Sizi Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ‘nin işbirliği ile 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Teori ve Pratikte Uluslararası Siyasal İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Batı dışı perspektiften, siyasal tarihin kavşak noktalarını referans alarak siyasal iletişimin izdüşümünü oluşturma girişimine büyük önem veriyoruz. Bu sempozyum ile batı merkezli siyasal iletişim çalışmalarının yoğunluğunda kaybolan, batı dışı siyasal tarihi betimleyen çalışmaların eksikliğini gidermeyi amaçlıyoruz. Doğu medeniyetlerinin siyasal tarihini, siyasal aktörlerini ve siyasal iletişim pratiklerini tartışarak literatüre kazandırmayı hedefliyoruz.

Siz meslektaşlarımızın, bu akademik etkinliğe sağlayacağı eşsiz katkılardan ve sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız.

KONULAR
İdeolojiler
Siyasal Olaylar
Siyasal Semboller
Siyasal Aktörler
Politik Teori
Kamuoyu
Medya Teorileri
Siyasal İletişim
Siyasal Reklam
Siyasal Halkla İlişkiler
Kamuoyu Araştırmaları
Sosyal Medya
Toplumsal Hareketler
Darbeler
Uluslararası İlişkiler

ÖNEMLİ TARİHLER
12/03/2018……………………………………….Sempozyum Çağrısı

31/07/2018…………………………………….Özet Kabul Son Tarihi

24/08/2018……………….………….Sempozyum Kayıt Son Tarihi

14/09/2018…………………… Tam Metin Gönderme Son Tarihi

28/09/2018……………………. Sempozyum Program Duyurusu

12-13/10/2018…….….……………..………………………Sempozyum