TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLERDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR YARIŞMASI 2012

1. Bu yarışma Temiz Enerji Vakfı’nca (TEMEV) düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya sadece temiz-tükenmez (yenilenebilir) enerjilerde daha önce ödül kazanmamış uygulama projeleri katılabilir.

3. Başvuran projelerin temiz-tükenmez enerjiler alanlarında yenilikçi olması ve uygulanabilirliği gerekmektedir.

4. Yarışmaya Türkiye’den 18 yaşını bitirmiş üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi) katılabilir.

5. Başvurular, Temiz Enerji Vakfı’nın Merkezi’ne posta ile (Kuveyt Caddesi 30/2, A.Ayrancı 06540 Ankara), e-posta ile ( temev@temev.org.tr ), faks ile (0312-427 21 27) gönderilebilir; yada elden verilerek yapılabilir.

6. Proje başvuruları için son gün 1 Ekim 2012 Pazartesi günüdür. Başvuran projelerin adları ve sahipleri TEMEV web sayfasında başvuru son gününden sonra bir hafta içinde liste şeklinde duyurulacaktır.

7. Proje başvurusu için, “TEMİZ ENERJİ VAKFI TEMİZ-TÜKENMEZ ENERJİLERDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR PROJE YARIŞMASI-2012 BAŞVURU BELGESİ” TEMEV’den sağlanarak doldurulmalı, bu belgede özellikle projenin adı, yenilikçiliğin açıklandığı ayrıntılı bilgi, gerekli çizim ve şekiller, (gerekiyorsa) maket, projenin kaba mal oluşuna yer verilmelidir.

8. Başvuran projeler TEMEV’in belirleyeceği bir seçici kurul’ca değerlendirilecektir. Seçici Kurul, üniversitelerden, ilgili özel kesimlerden, Patent Enstitüsü’nden, ilgili konulardaki mühendislerden, TEMEV adına katılanlardan oluşacaktır.

9. Değerlendirme sonucu ödüle değer görülen projeler TEMEV’ce sahiplerine duyurulacak, ayrıca TEMEV’in web sayfasında da haber olarak verilecektir.

10. Yarışmada dereceye giren projelerin yurtiçinde ve yurtdışında uygulanması için TEMEV’den izin alınması zorunludur.

11. Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç projeye para ödülü verilecektir. Ayrıca dereceye giren ilk üç proje için proje sahiplerinin isteğine bağlı olarak Türk Patent Enstitüsü’ne patent için başvuru yapılacaktır.

12. Başvuran projelerin ayrıntıları saklı tutulacak, ancak dereceye giren projeler TEMEV’in izniyle duyurulabilecektir.

13. Projelerin değerlendirilip sonuçların duyurulması, en geç 5 Kasım 2012 Pazartesi gününe dek yapılacaktır.

14. Dereceye giren ve ayrıca sergilenmeye değer görülen projeler için bir sergi düzenlenecek, ayrıca serginin açılışında ödül töreni düzenlenecektir.

15. Bu yarışmayı desteklemek isteyen kurum ve kuruluşların TEMEV ile görüşerek uyuşma sağlamaları durumunda “destekleyen kuruluş” olmaları onaylanarak duyurulacaktır.

16. Dereceye girmeyen projeler yarışma sonuçlandıktan sonra sahiplerince TEMEV’den geri alınabilir.

17. Yarışma ile ilgili ek bilgi TEMEV’den alınabilir

TEMEV Yönetim Kurulu “Temiz-Tükenmez Enejilerde Yenilikçi Uygulamalar Yarışması-2012”

1. Seçilen  projeye 2.000TL 2. Seçilen Projeye 1.000TL 3. Seçilen projeye 500TL

TEMEV bütçesinden verilecektir. Bu para ödülleri dışında çeşitli kuruluşlar da ödül verebilecek ve bu ödüller o kuruluş adını taşıyacaktır.