TEMİZ HAVA HAKKIMIZ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Proje Amacı- Otoyol kenarlarında yer alan okulların hava kirliliğine maruz kaldığını tespit etmek.

Proje Hedefleri

1.Karayolları motorlu taşıt trafiğinden kaynaklanan hava kirliliğini hava ölçüm cihazı kullanarak ölçmek.

2.Taşıt trafiğinden kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini belirtmek.

3.Taşıtların kullanacağı çevreci alternatif enerji kaynakların geliştirilmesine destek vermek.

Kullanılan Yöntemler- Gerçekleştirilen Faaliyetler

1. Proje konusunu içeren kaynakların araştırılması.

2. Proje çalışmalarında destek alınacak akademik personelin ve kurumun araştırılması.

3. Çalışma alanı olarak üç adet okul belirlenmesi.

Otoyola bitişik ( İSOV Yapı Meslek Lisesi )

Otoyola yakın ( Hamiyet Gerçek İlköğretim Okulu )

Çevre yolları arasında kalan ( Bernar Nahum İlköğretim Okulu )

4. Çalışma alanlarına, Yüksek Hacimli Hava Örnekleyicilerinin yerleştirilmesi.

5. Yüksek Hacimli Hava Örnekleyicilerinin çalıştırılması ve iki gün örnekleme yapılması.

6. Ölçüm değerlerinin laboratuarda analiz ettirilmesi.

7. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

Ulaşılan Sonuçlar

Çalışma alanı olarak seçilen okullarımızın bahçelerine yerden yaklaşık üç-dört metre yükseklikte uygun bir yere hava ölçüm cihazı yerleştirildi. İki gün boyunca saat 09.00 ile 14.30 saatleri aralığında ölçümler yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu ana arter ve çevre yollarına yakınlıkları dikkate alınarak seçilen okullarımızda yapılan ölçümler ve analizleri sonucunda Havada Asılı Partikül Madde (PM 10), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) miktarları şöyle tespit edilmiştir. Tespit edilen miktarlar ile bakılan parametrelerin Çevre Bakanlığınca Kabul Edilir Sınır Değerleri tabloda beraberce gösterilmiştir. Tablo 1  ve Çalışma Alanı  Krokisi, Proje Resmi 2 de gösterilmiştir.(bakınız proje resmi 2)

Sonuçların Değerlendirilmesi

Otoyol kenarlarında yer alan okulların hava kirliliğine maruz kaldığını tespit etmek amacıyla yapılan ölçüm ve analizler sonucunda otoyola bitişik ve çevre yolları arasında kalan okullarımızın Partikül Madde (PM 10), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) miktarları insan sağlığı için kabul edilir sınır değerler (UVS) üzerinde bulunmuştur. Otoyola yakın okulumuz da ise sadece  Partikül Madde (PM 10) miktarı sınır değerlerin üzerinde bulunmuştur. Taşıtların kullandıkları yakıtlarından atmosfere salınan ağır metaller (kurşun ve kadmiyum) ve diğer partikül maddeler insan vücuduna (solunum yoluyla, temas ve açıkta satılan yiyeceklere bulaşma yoluyla) girerler. Vücutta etkilerini sinsice belirti göstermeden yapmaya başlarlar. İlerleyen yıllarda bu etki kendisini kemik hastalıkları, kanser, kan hastalıkları, solunum yetmezliği, sinir sitemi hastalıkları vb. ile gösterdiğinde ise çoğu zaman tedavi için geç kalınmış olunur. Çocuklar İlköğretim okullarında 9 yıl, orta öğrenimde 4 yıl gibi uzun vadeli süreyi (UVS) bu alanlarda geçirdikleri düşünülürse ne denli bir risk altında oldukları düşünülmelidir.

Yetişkinlere oranla daha hassas bünyeye sahip çocuklarımız için daha fazla geç kalmadan, otoyol ve çevre yolları yakınlarında okulların yapılmaması ve bu yollar yapılırken okulların sınırlarının hesaba katılması gerekmektedir. Ayrıca taşıtların, çevreci alternatif yakıtlar kullanmaları için teşvik edici unsurların geliştirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Alternatif çevreci enerji kaynaklarının kullanımı ile hava kirliliği azalacak ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit edici bir unsur olmaktan uzaklaşacaktır.

İlgili Literatür ( Kaynak ) Taraması

1. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No 23, Çocuk ve Çevre Sağlığı Birinci Baskı, Ankara–1994

2. Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal

Sempozyumu 27–29 Eylül İzmir 1999 Bildiriler Kitabı.

3. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu–2008 Sonuç Bildirgesi

4. Çevre ve Orman Bakanlığı, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 03.07.2009

5. ÖZDEMİR Hüseyin ve Ark. EKOLOJİ 20,27, 72–79 say. (2010) İstanbul’daki Çocuk Oyun

Parklarındaki Partikül Madde( PM 10- PM 2,5) Kirliliğinin İncelenmesi

 

Projenin Takvimi

03–05 Ocak 2011, kaynak taraması

06–07 Ocak 2011, destek veren kurumlarla istasyon seçimi

10–14 Ocak 2011, istasyonlara hava ölçüm cihazlarının yerleştirilmesi ve cihazlarının çalıştırılarak

ölçüm değerlerinin alınması

17–19 Ocak 2011, ölçüm değerlerinin laboratuarda analiz edilmesi

20–31 Ocak 2011, elde edilen verilerin değerlendirilmesi

 

Proje Bütçesi

Çalışmalarda kullanılacak sarf malzemeleri 50 TL

Ulaşım masrafı 100 TL

Toplam 150 TL.

 

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve işletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı Başkanlığı. Hava Ölçüm Cihazı ile Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi cihazı ve analizlerde kullanılacak olan kimyasal malzemeler destek veren kurum tarafından karşılandı. Kurumun akademik personeli tüm analiz ve ölçüm işlemlerinde teknik destek verdi. Projenin gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen İstanbul Üniversite’si akademik personeline ve çalışmada yer alan okullarımızın yöneticilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Proje Özeti

Otoyol yakınlarında bulunan okullarımızın hava kirliliğine maruz kaldığının ispatına yönelik yapılan çalışmada, otoyol ve çevre yollarında seyreden taşıtların kullandıkları yakıtlardan atmosfere toksik (zehirleyici) etki oluşturan maddeler saldığı yapılan hava ölçümleri ve analizleri neticesinde tespit edildi. Çevre Bakanlılığını yayınladığı ilgili yönetmeliğinde (03 Temmuz 2009) İnsan Sağlığı İçin Kabul Edilir Sınır Değerlerin, çalışma yapılan bölgelerde aşıldığı tespit edildi. Hava kirliliği ile mücadele etmenin insan sağlığı açısından ne denli önemli olduğu bu çalışma ile de bir kez daha gözlemlendi. Taşıtların, çevre dostu yakıt kullanmaları için teşvik edici unsurlara ihtiyaç olduğu belirlendi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin