Temiz Enerji Günleri 2013

İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü’nün bu sene üçüncüsünü düzenleyeceği,İstanbul Sanayi Odası’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan “Temiz Enerji Günleri 2013”

Etkinlik Programı

BİRİNCİ GÜN

Açılış Konuşmaları:

1. Dekan

2. BihratÖnöz

3. Etkinlik Koordinatörü

A.Panel : TürkiyeEnerji Politikaları ve Arz Talep Dengesi

1. Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış, Arz Talep Dengesi

2. Enerji Borsası ve Toptan Enerji Satışı

3. Konvansiyonel Enerjinin Güvenilirliği ve Tedarik Yolları

4. Yenilenebilir Enerji Konusunda Sektörün Beklentileri

B.Panel : Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim

1. Yerli Üretimde Devlet Destekli Kredi

2. Güneş Panellerinde Yerli Üretim

3. Devlet Kurumları ve Akademisyenler Aracılığıyla Yürütülen Projeler, Yerli Türbin

4. Yerli Üretim Konusunda Devlet Desteği, Vergi Avantajı, Sanayiciyi Koruma

C.Panel: Elektrikli Araçlar

1. Elektrikli Araçların Geleceği ve Sektörel Hedefler

2. Elektrikli Araçların Yaygınlaşmasının Elektrik Şebekesine Etkileri ve Şarj İstasyonları

3. Akü Teknolojileri ve Gelişim Süreci

İKİNCİ GÜN

D.Panel: YenilenebilirEnerji Santrallerinin Kurulum Süreci

1. Enerji Santrallerinde Lisanslandırma Süreci

2. Yatırımcılar İçin Kredi Olanakları

3. Danışman Firmaların Önemi

4. Rüzgâr Santrallerinde Anahtar Teslim Projeler

E.Panel: Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği

1. Binalarda Enerji Verimliliği Standartları

2. Sanayide Vnerji Verimliliği

3. Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

4. Enerji Verimliliğinde Otomasyonun Yeri ve Önemi

F.Panel: Güneş, JeotermalveDalga Potansiyeli ve Enerjide Depolama

1. Güneş Enerji Potansiyeli ve Türkiye İçin Önemi

2. Jeotermal

3. Dalga

4. Enerji Depolama Teknolojileri