Temel Harita Bilgisi Ve Cbs Uygulamaları

Temel Harita Bilgisi Ve Cbs Uygulamaları

– Etkinlik Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampüsünde 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında ve konaklamalı olarak yapılacaktır.

– Etkinlik başta coğrafya öğretmenleri ve disiplinler arası çalışma yapmak isteyen akademisyenler olmak üzere, harita yapımı ve okunması konusunda eğitim almak isteyen tüm katılımcılara açıktır.

– “harita hayattır” sloganıyla yola çıktık. haritalar konusunda öğrenilmesi gereken çok şeyler var diyoruz.

– CBS konusunda başlangıç ve ileri seviyede uygulamalar da yapılacaktır.

– Hatılımcılar sadece ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır. diğer konaklama, malzeme ve iaşe giderleri projeden sağlanacaktır.

– Arazi ve büro ortamında uygulamalı eğitimler verilecektir.

– Katılımcılar aynı zamanda Osmaniye ve çevresinin eşsiz doğasını, tarihi ve turistik alanlarını da gezip görmek fırsatını yakalayabileceklerdir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Nuri ERDEM
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

 

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI (TASLAK)

Etkinlikler

1.Tanışma, temel harita bilgileri, basit ölçü aletlerinin tanıtımı ve arazi uygulamaları, orientiring sporu

Çalışmalar
* Harita, pusula ve basit ölçü aletleri bileşenlerinin tanıtımı
* Arazi uygulamaları ve harita çizim programlarının tanıtımı
* Değişik içerikli (hâlihazır, imar, kadastro) haritalarla araziye çıkılacak ve harita kuzey yönüne koyularak arazi ile çakıştırma
* Aynı günün akşam saatlerinde kuzey yıldızının yeri gösterilecek ve geceleyin kutup yıldızına göre yön bulma uygulamaları
* Orientiring sporu yarışması

2. Temel harita bilgileri ve arazi ölçüm uygulamaları

Çalışmalar
* Kroki ve özellikleri, haritalarda projeksiyon (İzdüşüm) kavramı ve çeşitleri, harita çeşitleri,
* Ölçek kavramı, çeşitleri ve ölçek-harita ilişkisinin gösterimi,
* Kentsel planlama aşamaları,
* Yükseklik eğrili 3B (üç boyutlu) haritaların yapımı
* Total Station ve GNSS ölçü aletlerinin tanıtımı ve arazide kullanımı
* Harita ölçüm çalışmaları
* Değişik ölçeklerde 2B ve 3B haritaların oluşturulması
* A3 printer veya A0 plotter kullanılarak siyah-beyaz ve renkli harita çıktıları elde edilmesi

3. Temel CBS bilgileri, Arcgis programı ve altlık için veri toplama

Çalışmalar
* Temel CBS Bilgileri
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Modelleri, Veri Toplama Çeşitleri, Veri Kalitesinin İrdelenmesi
* CBS programlarının tanıtımı ve kullanım
* CBS programlarında gerekli çizimler yapılarak değişik ölçeklerde 2B ve 3B haritalar oluşturulması
* A3 printer veya A0 plotter kullanılarak renkli harita çıktıları elde edilmesi

4. İleri düzey CBS bilgileri, Uzaktan Algılama, Arcgis programı ve örnek uygulamalar

Çalışmalar
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konum Analizleri, Geometrik İşlemler, Grid Analizi, Bilgi Sunumu ve Harita Tasarımı,
* Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Donanım ve Organizasyonları,
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sistem Tasarımı, Coğrafi Sistem Uygulamaları, Arazi/Kent Bilgi Sistemleri konularının slaytla sunumlar eşliğinde anlatılması,
* Uzaktan Algılama hakkında temel bilgiler,
* CBS uygulamalarında Uzaktan Algılama verilerinin kullanımı konularının teorik olarak slaytlar üzerinden anlatılması,
* Katılımcıların tümünün yapabileceği bir CBS projesinin tanıtımı ve kullanılması gereken veriler katılımcılara dağıtılarak uygulaması Arcgis gibi CBS programlarında gerekli çizimler yapılarak değişik ölçeklerde 2B ve 3B haritalar oluşturulması,
* A3 printer veya A0 plotter kullanılarak renkli harita çıktıları elde edilmesi,

5. OKÜ kampüs alanı verileriyle örnek CBS uygulamaları

Çalışmalar
* OKÜ kampüs alanı içerisinde araziden veri alımı yoluyla bina, yol, aydınlatma direği, otopark gibi alanların Arcgis programında birer kapalı poligon şeklinde tanımlanması, sorgu ve analizleri yapılması,
* Uygulamada kampüs alanına ait uydu fotoğrafları ve hâlihazır haritaların kullanılması,
* Renkli 2B ve 3B çizimlerin yapılması, kartografik tekniklerle görselleştirilmesinin yapılması,
* Oluşturulan haritaların A0 plotter veya A3 renkli çizici yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilmesi