TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu

1.BURS HAKKINDA BİLGİ

TEMA Vakfı, sayın Turan Demiraslan’ın bağışı sayesinde lisansüstü öğrencilerine burs vermektedir. Burslar, TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusundaki konularda araştırma yapan, öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmektedir. Hazırlanacak tezlerin TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmalarını zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önemsenmektedir. Burs programı ile belirlenen alanlarda araştırma yapacak öğrencileri desteklemek, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda çalışma yapmalarını teşvik etmek esas alınmıştır.

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde; Orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve eğitim alanında çalışma yapan ve aşağıdaki konu başlıklarına yönelik konuları seçmiş, ders dönemini bitirmiş öğrencilere iki sömestr boyunca verilecektir.

Araştırma Konuları

Orman ve Kırsal Kalkınma

Toprak ve arazi bozulumu sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
Hassas toprak yönetimi ve hassas tarım uygulamaları ve ülkemizde uygulanabilirlik koşulları
Kuraklık, arazi bozulumu ve erozyon riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi

Çevre Politikaları

Enerji Demokrasisi
Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
İklim değişikliği ve gıda güvenliği
Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

Çevre Eğitimi

Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirmek

2.BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde burs başvurusu yapabilir:

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak

· Ders aşamasını tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olmak,

· Araştırma alanı ve tez konusu olarak orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi konularını belirlemiş olmak

Başvuru son tarihi: 30 Eylül 2017

Başvuru e-posta: burs@tema.org.tr

Başvuru belgeleri

Aşağıdaki bağlantılarda bulunan formlar bilgisayara indirilip doldurulabileceği gibi, elle doldurulup tarandıktan sonra mail yolu ile gönderilmelidir.

Başvuru belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

İstenen belgeler:

Araştırma Önerisi Formu

Başvuru Formu

Özgeçmiş Formu

Güncel Tarihli Öğrenci belgesi

Güncel Tarihli Transkript (Not Dökümü Belgesi)

Tez danışmanı onaylı ders aşamasını bitirip çalışacağı tez konusunu bildiren belge

3.BURSİYERLERİN SEÇİLMESİ VE KRİTERLER

Başvurular sadece e-posta yoluyla, burs@tema.org.tr adresine yapılacaktır. Başvuru koşullarına göre ön elemeyi geçen başvurular TEMA Vakfı Burs Komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabii tutulacaktır. Ardından yüz yüze mülakat gerçekleştirilecektir. Mülakatlar Vakfa ulaşım koşullarına göre online veya TEMA Vakfı Genel Merkezinde yapılacaktır. Tercih edilen mülakat yüzyüze görüşmedir ancak ulaşım engeli durumlarında online görüşme de yapılabilir.

Genel merkeze ulaşım masrafları adaylara ait olup Vakıf tarafından karşılanmayacaktır. Sonuçlar başvuru yapanların kişisel mail adreslerine e-posta ile bildirilecektir.

Araştırma konularının teknik olarak değerlendirmesi aşağıdaki kriterler ölçeğinde yapılacaktır.

Problem tanımı ve literatür özetinde, alana dair temel teori ve kavramlara hakimiyet
Araştırma yöntemlerine hakimiyet
Yazım kalitesi
Özgünlük ve alana (ve TEMA Vakfı’na) katkı potansiyeli
Bibliyografya kullanımı/yazımı
Tezi yönlendirecek kurumsal ve akademik kapasite
Burs almaya hak kazanan adaylara 12 ay süreyle aylık 1080 TL eğitim bursu verilecektir.