Teleskop Ucundan Kopernik Devrimi

Teleskop Ucundan Kopernik Devrimi

AMAÇ:

1600’lü yılların başında, Galileo’nun Kopernik devrimine verdiği en güçlü kanıt ve destek olan gözlemsel bulguları, günümüz teknolojisi ile lise öğrencileri tarafından deneyimlenmesi ve gözlemsel bulgularının, bilimsel platformda paylaşılması, önerilen projenin temel hedefini oluşturmaktadır.

· Bu süreçte, lise öğrencilerinden oluşan grupların ortak çalışmaları ve bilimsel bulgularını bütünleştirerek sonuçlara ulaşmaları, genç beyinlerin bilimsel altyapısını ve kalitesini besleyecektir.

· Projede eğitmen olarak görev alan 7 öğrenci, gözlem çalışmalarını gerçekleştirecek ekipleri oluşturacaktır. Proje sürecinde bu ekiplerin felsefi, bilimsel ve teknik açıdan deneyim ve donanım kazanmaları projenin bir diğer hedefidir.

· Proje başında ve sonunda, 7 eğitmen öğrenci ve 30 lise öğrencisine, ilgi belirleme ve bilgi düzeyi ölçme amaçlı 2 test uygulanacaktır. Bu aşamalarda öğrencilerin deneyimler sonucu kazanımları ölçülecektir. Gözlemsel ve uygulamalı deneyimlerin ne ölçüde verimli olduğu belirlenecektir. 7 öğrencinin deneyimi bizzat kendilerinin uygulaması ve 30 öğrenciye aktarılan deneyim detaylarının ne ölçüde kazanım sağladığının belirlenmesi, projenin önemli hedeflerinden bir diğeridir.

· Teknik teleskop gözlem aşamalarının ve proje sonuç sunumlarının lise öğrencilerine ve velilere iki farklı platformdan 7 eğitmen öğrenci tarafından sunulması, öğrencilerin grup çalışmaları, özgüven kazanımı, deneyimlerini ve düşüncelerini toplum karşısında düzgün ifadelerle ikna edici nitelikte aktarabilmeleri ve bilimsel kalitelerinin artması noktalarındaki tecrübeleri ve kazanımları ise proje çalışmasının hedeflerinden bir diğeridir.

· Proje hedeflerine ulaşma süreçlerinin her aşamasında, bir parçası oldukları doğayı daha yakından tanıyabilme fırsatını yakalamalarını ve bilimsel prensipleri tek tek deneyimlemelerini sağlamak, bu projenin en önemli hedefidir.