“Teknolojiyi Hayal Et” Öğrenci Resim Yarışması

“Teknoloji ile hangi sorunu çözersin?” Düşünen Çocuklara bu soruyu sorduk ve yanıtlarını resmetmelerini istedik. Resim yarışmasına katılım süreci devam ediyor, gönderdikleri eserleri gördükçe hayal dünyalarına olan hayranlığımız giderek artıyor.

“Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonu ile Türkiye’nin teknoloji geliştirme sürecine aktif olarak katkı veren vakfımızın 30. yılını çocuklara yönelik düzenlediğimiz resim yarışması ile kutluyoruz! 6-12 yaş arasındaki tüm çocukların katılabileceği bu yarışma ile çocuklara “Teknolojiyi Hayal Et” diyoruz. Teknolojiyi hayal et ve onunla hangi sorunu çözebileceğini düşün. Bu yarışma ile amacımız;

6-12 yaş aralığındaki çocukların teknoloji üzerine düşünmesini sağlamak,
Onların teknoloji bilincini görmek; kime, nasıl fayda sağlayabileceği üzerine düşündürmek,
Teknolojinin onların zihninde oluşturduğu resme yakından bakarak onlarla samimi ve interaktif bir ilişki oluşturmak.

Ulusal düzeyi kapsayan bu yarışma ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bir kurumda kaydı bulunan veya bulunmayan okul öncesi çağını da kapsamak üzere 6-12 yaş aralığında her çocuğa yöneliktir.

15 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruya açık olan ve e-posta üzerinden başvuru aldığımız bu yarışmaya çocukların hayal gücünü engellememek adına her türlü tekniği ve malzemeyi kullanarak katılım serbesttir. Eserlerin çalışılabileceği boyutlar hakkında detaylı bilgi yarışma şartnamesinde de yer verilmiştir.

TTGV’nin 30.Yılına Özel Çocuklara Yönelik Resim Yarışması Şartnamesi

Yarışma Hakkında:
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 30. yılı kapsamında ‘Teknolojiyi Hayal Et’ Resim
Yarışması düzenlemektedir. Yarışma Konusu “Teknolojiyi Hayal Et: Teknoloji ile Hangi
Sorunu Çözersin?” olarak belirlenmiştir.

6-12 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği bu yarışma ile çocukların teknolojiyi
hayal etmelerini; teknolojinin hangi sorunu çözeceğini, kimlere fayda, kolaylık
sağlayacağını düşünmelerini desteklemek amaçlanmaktadır.

Teknik:
Eserler;
• A3 (297 x 430 mm)
• A4 (210 x 297)
• 35 x 50 cm ebatlarında beyaz resim kağıtlarından herhangi birine çalışılmalıdır.

Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilir. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve
malzemeler, eser sahiplerinin hayal gücünü sınırlandırmamak adına serbesttir.
Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.

Kapsamı:
Ulusal düzeyde olup ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel
eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bir kurumda kaydı bulunan veya
bulunmayan okul öncesi çağını da kapsamak üzere 6-12 yaş aralığında her çocuğa
yöneliktir.

Yarışma Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya katılacak eserler, veliler tarafından fotoğraflanarak ya da taratılarak
yarışma takviminde belirlenen tarihler içerisinde (23 Ağustos 2021 – 15 Ekim 2021
saat 23:59) imzalanan veli izin belgesi ile birlikte TTGV’ye (yarisma@ttgv.org.tr)
gönderilecektir. Yarışma takvimine uymadan teslim edilen eserler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Eserlerin mail ortamında gönderimi esnasında eserle birlikte e-postada
yarışmacının; adı, soyadı, yaşı, okulunun ismi gibi bilgiler paylaşılmalıdır.
Ebeveyninin; adresi, telefon numarası ve yarışmaya katılım rızasını açık olarak
belirttiği veli izin belgesi de aynı e-postada gönderilmelidir. Bilgileri eksik olan
eser sahiplerinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Eserlerin orijinalleri mutlaka saklanmalıdır. Aksi takdirde kazanan yarışmacılar,
resimlerinin asıllarını ibraz edemedikleri durumda yarışmaya dahil
edilemeyecektir.
4. Her eser sahibi tek bir eser ile yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış
olmalıdır.
6. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
7. Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam
unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
8. Katılımcılar Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş
sayılır.
9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her
türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan
üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan TTGV
sorumlu değildir.
10. Eserleri dereceye giren katılımcılar kargo bedelini TTGV karşılayacak şekilde en
geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar, eserlerinin asıllarını “TTGV Çocuk Resim
Yarışması” adıyla Üniversiteler Mah. 1606.Cad. Cyberpark B Blok 5.Kat P.K. 06800
Bilkent – Çankaya / ANKARA adresine göndermelidir.
11. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı katılımcılar tarafından, velilerinin bilgisi
kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup,
yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep
edilmesi hali) dışında açıklamaz. TTGV bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında
bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar
göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum,
yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak,
katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu
kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.
12. TTGV’ye bağlı çalışanlar ile Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları ve
çocukları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma Takvimi ve Değerlendirme:
15.10.2021 Yarışma Son Başvuru Tarihi
22.10.2021 Ön Eleme Tarihi
28.10.2021 Kazananların Açıklanma Tarihi

Seçici Kurul Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.
• Ayşe İnan (Çizer)
• Gündüz Şatıroğlu (Öğretmen, Yazar)
• Özge Egemen (Grafik Tasarımcı)

Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel
gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği,
çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca
bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve
dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.
Yapılan değerlendirmelerin sonucunda seçici kurul tarafından ön eleme yapılarak 100
eser belirlenecek, ardından TTGV Yönetim Kurulu Üyelerinin ve TTGV çalışanlarının oyları
ile derece giren 30 eser belirlenecektir. Kazananlar 28 Ekim 2021 tarihi itibariyle
www.ttgv.org.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve vakfın sosyal medya
hesaplarına duyurulacaktır.

Yarışma Ödülleri:
Ön elemeyi geçen 100 eser sahibine katılım belgesi, dereceye giren 30 eserin sahibine ise
LEGO Boost Yaratıcı Alet Kutusu Yapım Seti hediye edilecektir.
Ödüller, TTGV tarafından başvuru esnasında belirtilen adreslere gönderilecektir. Bu
süreçte TTGV çalışanları ebeveynler ile iletişime geçecektir.
TTGV, hediye edeceği ürünleri, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin
edememesi durumunda, aynı özelliklere ve aynı değere sahip başka bir hediye ile
değiştirme hakkını saklı tutar. Hediye ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu
kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

Telif Hakkı:
Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın
haklarıyla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde
sayılan mali hakları ticari olmamak kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfına (TTGV) aittir.

Eserler, TTGV tarafından uygun görülen mecralarda geleneksel ve dijital kanallarla
sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma
iletilebilir.

Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Bugünün çocukları ebeveynlerinin aksine daha teknolojik bir dünyaya doğdular. Onların sorunlar karşısında bir çözüm unsuru olarak teknoloji bilincini görmek için sabırsızlanıyoruz.
Ressam paleti 30. yılımıza özel, 6-12 yaş arasında 30 çocuğu ödüllendireceğimiz #resimyarışması devam ediyor!
“Teknoloji ile Hangi Sorunu Çözersin?

İrtibat:
Detaylı bilgi için www.ttgv.org.tr internet adresine, yarisma@ttgv.org.tr mail ile
adresine başvurabilirsiniz.
Yarışma ile ilgili bilgiler, duyurular “www.ttgv.org.tr” web sitesinde ve TTGV sosyal
medya hesaplarında yayınlanacaktır.

Veli İzin Belgesi: https://www.ttgv.org.tr/tur/media/izin-belgesi.pdf