Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Branş ve Sınıf Öğretmenlerine Yenilikçi Teknoloji Eğitimi

Teknoloji Eğitimi

“Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Branş ve Sınıf  Öğretmenlerine Yenilikçi Teknoloji Eğitimi”  TÜBİTAK 4005 Projesi

Eğitimin temel amacı, sizlere öğrencilerin öğrenme problemlerini çözmek üzere, bir entegrasyon tasarım modeline dayalı olarak, BİT entegrasyonuna yönelik ders sürecinin planlanması, tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi bakış açısını ve deneyimini kazanmanızı sağlamak; bu deneyimi kazanırken de kendi okul koşullarınıza en uygun web 2.0 aracını seçme, bunları kullanarak e-materyal geliştirme ve derse entegre etme davranışları kazandırmaktır.

Bu kapsamda, öğrencilerinizi derslerde aktif kılacak ve her bir öğrencinin bireysel olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayacak etkileşimli öğrenme ortamları tasarlayabilmenize olanak sağlayacak web 2.0 araçları tanıtılacak, bu araçları kullanma becerisi kazandırılacak ve hangi öğrenme probleminde, hangi aracın seçileceği ve derse nasıl entegre edilmesi gerektiği ile ilgili uygulamalı öğretim tasarımı çalışmaları yapmanız sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü
Prof.Dr. Feza Orhan
Yıldız Teknik Üniversitesi, BÖTE

Katılımcı Koşulları
İstanbul ilindeki devlet okullarında görev yapan ve orta düzeyde Bilişim Teknolojisi okur yazarı olan tüm sınıf ve branş öğretmenleri başvuru yapabilir.

Eğitim Tarihleri
1. Grup: 4-6 Eylül 2018
2. Grup: 11-13 Eylül 2018

Detay ve Başvuru :

Kazanımlar
Etkinliklerin sonunda

1. Teknoloji entegrasyonun ne anlama geldiğini ve başarılı bir entegrasyonunun püf noktalarının neler olduğunu kavrayacak.

2. Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli’ni (TEP) tanıyacak ve aşamalarını kavrayacak.

3. Etkili bir teknoloji entegrasyonuna yönelik öğrenme ortamları tasarlayabilmek için,
– Ders esnasında her bir öğrencinin etkin katılımını sağlayabilecek ve onlara anında dönüt verebilecek dijital sınıf içi değerlendirme araçlarını,
– Öğrencilerin ders içi durumlarını, başarılarını, ödev performanslarını, sınıf içi etkinliklerini, olumlu-olumsuz davranışlarını belirli kategoriler dâhilinde puanlayarak takip edebilmenizi sağlayacak dijital sınıf yönetimi araçlarını,
– Ders konusu ile ilgili İnternet’ten bulduğunuz videoları etkileşimli materyale dönüştürme (gereksiz kısımlarını kesilebilme, farklı dildeki videoları kendi sesi ile seslendirebilme, videonun durdurulduğu anlarda sesli not ekleyebilme, videonun belirli noktalarında öğrenciye çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa cevaplı sorular sorabilme, öğrenciye video üzerinde bilgi notları verilebilme) özelliklerine sahip video düzenleme araçlarını,
– Ders esnasında öğrencilerle belirli bir konuya yönelik yapılan beyin fırtınası sonrasında, her bir öğrencinin kendi katkısını görmesine olanak sağlayan ve tüm sınıfın katılımı ile oluşturulan Kelime Bulutları ile öğrencilerin kavramları tekrar etmelerini ve belirli kavramları akıllarında daha kolay tutmalarını sağlayan dijital araçları,
– Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları projelerini zenginleştirmelerini sağlayan sanal ortamlar yaratmalarına ve nesnelerin üç boyutlu hallerini görerek somutlaştırmalarına olanak sağlayan dijital araçları,

özellikleri ile tanıyacak, bu araçları kullanma becerisi kazanacak ve öğrenme ihtiyacını dikkate alan entegrasyon ders planı geliştirebileceksiniz.