“ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ, BAĞIMLILIK SORUNU ÜRETİR ” Resim Yarışması

Teknoloji: İnsanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilebilmesinde gerekli olan bilgi, yetenek, yöntem ve teknikler bütününe denir.

Bilinçli ve sınırlandırılmış bir şekilde kullanıldığında teknolojinin hayatımızın birçok alanında olumlu özelliklere sahip olduğu bir gerçektir; yaşamımızı kolaylaştırması, bilgiyi çok daha rahat ulaşılabilir kılması bu sayede çocukların farklı ilgi alanlarına karşı merak duyması, bilişsel anlamda gelişmesine katkı sağlaması gibi birçok faklı alanda hayatımızı olumlu olarak etkilemektedir. Bunların yanı sıra, aşırı ve bilinçsiz kullanıldığında teknolojinin çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkileri de vardır. Oyun çağı döneminde çocukların zamanın büyük bir kısmını kontrolsüz bir şekilde teknoloji ile geçirmeleri onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilemektedir.

Motor becerilerinin zayıflaması, baş ağrıları, göz bozuklukları, uyku problemleri, yeme bozuklukları gibi farklı fiziksel alanda etkileri mevcutken sosyal becerilerinde zayıflama, çevresindeki uyaranlara karşı ilgisiz kalma, saldırgan düşüncelere sebebiyet verme, gibi birçok psikolojik etkileri gözlemlenmektedir. Özellikle güç ve saldırganlık temalarını konu alan televizyon programları, bilgisayar oyunlarının çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dair birçok araştırma mevcuttur. Henüz soyut kavramları tam olarak anlamlandıramayan çocuklar televizyon programları, bilgisayar oyunlarında konu alınan bu temaları tam olarak idrak edemeyebiliyor ve gerçek hayat ile sanal yaşamı birbirinden ayıramayabiliyorlar. Bu da çocuklarda korku, kaygı, şiddete eğilim gibi farklı psikolojik sorunlara sebep olabiliyor.

Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların başında (ekran başında) fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu gibi problemlere neden oluyor. Bu durum, çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkileyerek, okulda ve derslerdeki başarısını düşürebiliyor.

Bilgisayar başında çok fazla oyun oynayan çocuğun, gerçek hayattan kopuk olduğu bu süreç boyunca sosyal becerileri zayıflıyor. Çevresiyle yeterince iletişim, etkileşim ve paylaşım içerisinde olmayan çocuk, tüm bu ihtiyaçlarını sanal ortamda karşılamaya çalışabiliyor.

Çocuklar izledikleri videolarda, çizgi filmlerde veya oynadıkları oyunlarda korkutucu öğelere maruz kalabiliyorlar. Gerçek ile hayal ürünü arasındaki farkı tam olarak idrak edebilecek yaşta olmayan çocuklar, tek başına kalma korkusu, geceleri kabus görme, tek başına tuvalete gidememe gibi olumsuz durumlar yaşayabiliyorlar. Online iletişim özelliği olan oyun ve uygulamalarda çocuklar akran zorbalığına maruz kalabiliyor, kötü niyetli yetişkinler tarafından istismar edilebiliyorlar. Yine kötü niyetli yetişkinler tarafından, çocuğa veya ailesine yönelik kişisel bilgiler ele geçirilebiliyor.

Aşırı kullanımdan kaynaklanan teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojik ürüne ulaşamadığı anlarda yoksunluk hissetmesine, dolayısıyla huzursuz olmasına sebep olan bir durum haline geliyor. Teknoloji bağımlısı olan bir çocuk; internette video izlemediği her an, bilgisayarda oyun oynamadığı her an, tabletini kullanmadığı her an kendini mutsuz hissediyor.

Bunun yanı sıra; hatalı oturma pozisyonunda uzun süre TV izlemek, bilgisayar veya tablet kullanmak göz-görme problemleri, boyun ağrıları, bedenin iskelet yapısında bozulma, kol, el, parmak uyuşmaları, aşırı yorgunluk gibi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor: Yürüme, koşma, atlama, fiziksel oyunlar oynama gibi kas gelişimini destekleyici aktivitelere ayrılması gereken süreyi, teknolojik cihaz başında, hareketsiz bir şekilde geçiren çocuğun fiziksel gelişimi yavaşlıyor, bu gibi durumlarda yeterince kalori yakamayan çocuklar obezite riski ile karşı karşıya kalıyorlar.

Çocukların hayatına giren teknolojik ürünlerin sayısındaki artış ve buna bağlı olarak artan uyaranlar, bilinçli ve sınırlandırılmış bir şekilde kullanıldığında çocukların daha kompleks problemleri çözümleyebilmesi için egzersiz görevi görüyor. Hafızasını geliştirmek isteyen çocuklar için hafıza oyunları, dikkatini geliştirmek isteyen çocuklar için dikkat oyunları, görsel becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar için görsel oyunlar ve çok daha fazlası teknoloji sayesinde her an ulaşabileceğimiz konumdadır. Bu gibi eğitici ve öğretici uygulamalar teknolojinin faydaları arasındadır.

Görsel tasarım programları, teknik çizim programları, kodlama yaptıran programlar ve benzeri tasarımsal araçlar çocukların yaratıcılığını geliştirmektedir. Yaratıcı yönü güçlü çocuklar, değişen dünyaya ayak uydurma, aynı şekilde değişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretme konusunda başarılı oluyorlar.

Teknolojiyi doğru şekilde, doğru miktarda kullanan çocuklar için teknolojinin eşsiz faydaları vardır. Yanlış şekilde ve miktarda kullanılan teknoloji ise çocuklar için büyük risk taşımaktadır.

Bu sebeplerden dolayı sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için Özel Ümit Hastaneleri olarak çocuk ve ebeveynlerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak adına geleneksel resim yarışması konumuzu “TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ, BAĞIMLILIK SORUNU ÜRETİR” başlık altında belirlemiş bulunmaktayız.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: “ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ, BAĞIMLILIK SORUNU ÜRETİR ”
Teknolojinin doğru kullanımını ve teknoloji bağımlılığının zararlarını öğrenmek.
• 5,6, 7 ve 8. sınıfların katılımı ile yapılacaktır.

Eskişehir, ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki öğrencilerin katılımıyla yapılacaktır.
Öğrenciler yarışmaya yalnız bir eser ile katılabilirler.
Her öğrenci yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış 1(bir) eseriyle katılabilir.
Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacaktır.
Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı – soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapışması gerekmektedir.
Öğrenciler resimlerini en geç 01.11.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü’ne elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Posta yoluyla gönderilen resimlerin nakliyeden dolayı doğabilecek hasar, yırtılma ve kaybolma durumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Ümit Hastaneleri sorumlu değildir.
Yarışmaya jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.
Kazanan yarışmacılar 08.11.2019 Cuma tarihinde www.umithastanesi.com.tr ve www.facebook.com/umithastanesi adreslerinde açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

BİRİNCİYE; DRONE

İKİNCİYE; LEGO (Robotik Eğitim Seti)

ÜÇÜNCÜYE; Eğitici Mikroskop ve Teleskop Seti

MANSİYON

DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI YARIŞMACILARA; LEGO (Classic Set)