Teknoloji Bağımlılığını Bırak, Hayata Bak Resim Yarışması

GERALDİNE SARAN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI BIRAK, HAYATA BAK” KONULU
RESİM YARIŞMASI

İlkokul öğrencilerimizin Covid-19 salgını sürecinde artan Teknoloji Bağımlılığının en aza indirmek; öğrencilere farklı alanlara yönlendirerek çevreye, doğaya duyarlı birey olmalarını sağlayarak kendilerine hobi edinmeleri, sosyalleşmelerini ve birlikte hareket etme duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ
Ülkemizde İlkokul Eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin Covid 19 salgını süresince artan teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek.

PROJENİN UYGULANACAĞI YER
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel İlkokullar.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ(Hedef Gruplar)
Proje çalışmalarında gönüllülük esastır. Ülkemizde bulunan gönüllü tüm ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerini kapsayacaktır.

METOD VE YÖNTEM
Yarışma tüm resmi ve özel ilkokullarımızdaki öğrencilerimizi kapsamaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve gelişim alanlarındaki tedbirleri dikkate alınarak hazırlanan resimlerle yarışmaya katılım sağlanabilir. Bu nedenle engelli olan bireyler veya engelli olmayan tüm öğrencilerimiz yarışma için gerekli işlemleri gerçekleştirip yarışmaya katılabilir.

Ölçü :35×50 resim kağıdı olacak

Teknik : Serbest Resim Tekniği

Özellik : Resim yapıldıktan sonra paspartusuz şekilde gönderimi sağlanacaktır.
Katılımcı; adı-soyadı, sınıfı, öğretmen adı, okul adı, okul adresi, okul iletişim numaraları eserinin arkasına düşmeyecek şekilde yapıştırmak veya belirgin bir şekilde yazmalıdır. Ürün, zarar görmeyecek şekilde (korunmalı olarak) kargoya verilmelidir, zarar gören ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Zarar gören üründen, ürün sahibi sorumludur. Ürün sahipleri, istedikleri malzeme ve tekniği kullanabilir.

Ürünler herhangi bir kargo şirketi ile Geraldine Saran İlkokulu Kaletepe Mah. Alparslan Pehlivanlı Bulvarı 1050 Sok No : 15 Merkez/Kırıkkalc adresine gönderilecek.

Ödül : Yarışmaya katılan katılımcılara katılım Belgesi Verilecektir.

l.lik Ödülü: 250 TL
2.1ik Ödülü : 150 TL
3.1 ik Ödülü : 100 TL
Mansiyon Ödülü : Boya Takımı (Faber Castcll, 2 ‘ li Pastel Boya Takımı)

Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden yürütülecektir. Yarışma Covid 19 tedbirleri kapsamında ödül töreni yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Resmin Konuya Uygunluğu (‘Teknoloji bağımlılığım Bırak, Hayat Bak’ konusuna uygun olması ): 20 puan,
Resmin Özgünlüğü (Resimlerin Öğrenci tarafından Yapılması): 20 puan,
Resimde Tekniğinin Kullanılması/estetiklik : 20 puan,
Yaratıcılık ( Konunun Yorumlanması) : 20 puan,
Kompozisyon ( Resimlerin tasarım yöntemlerinin kullanılması): 20 puan olmak üzere ürünler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılan okulların öğretmenleri rehberliğinde öğrencilerin yaptığı ‘Teknoloji Bağımlılığını Bırak, Hayata Bak’ konulu resimlerin hazırlanması ve 23 Mayıs 2022 tarihine kadar gönderilmesi.
Not: Eserlerin ‘Kargo Ücreti Gönderici’ tarafından karşılanacaktır.
Yapılan resimler Geraldine Saran İlkokulu Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı 1050 Sok. No: 15 Merkez/Kırıkkale adresine gönderilecek.

Ülkemizden yarışmaya katılacak okulların belirtilen adrese gönderdikleri resimlerin koordinatör okul tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilmesi ve dereceye siren okulların httos://717159.meb.kl2.tr/ okul web sitesinde ilan edilmesi. 27 Mayıs 2022

Kaletepe Mah. Alparslan pehlivanlı Bulvarı 1050 Sok. No: 15 Merkez/Kırıkkale

Telefon:0318 234 02 99