Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalığa Karşı Anne Babalara Tavsiyeler

Çocuk Psikologları ve Psikolojik Danışmanların Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Tehlikelerine Karşı Anne Babalara Tavsiyeler

Bu çalışmanın amacı, anne babaların; 21. yüzyıl çocuklarının dijital yaşamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nasıl dijital rehber olabilecekleri, siber zorbalık, internet, sosyal medya, oyun ve ekran bağımlılığı gibi dijital kültürün tehlikeleri ile baş etme stratejileri ve bu tehlikelere karşı anne babalara düşen sorumluluklar, aile içinde dijital kültürü nasıl kazandırabilecekleri, dijital kültür kazandırma konusunda, anne babalara düşen görev ve sorumluluklar hakkında çocuk psikologları ve psikolojik danışmanlardan tavsiyeler sunmaktır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Katılımcıların araştırma kapsamındaki görüşlerini belirlemek amacıyla kendilerine açık uçlu anket formları gönderilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 6 çocuk psikoloğu ve 20 psikolojik danışman oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Uzmanlardan elde edilen dönütler sonu¬cunda; dijital kültür çocukları olarak bilinen, dijital yerli, Z kuşağı çocuklarının temel özellikleri verilmiş, anne babaların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri genel davranış ve tutumları hakkında bilgilendirmeler yapılmış, uzmanlar tarafından ailelerin hangi davranış ve tutumları sergilemeleri, hangi davranış ve tutumları sergilememeleri gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Çocukları teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık gibi tehlikelerinden uzak tutmak için teknoloji kullanımı konusunda yasaklamalar getirmek yerine, çocukların teknolojinin faydalı yönlerinden yararlanmalarını sağlayan dijital teknoloji kullanım kültürünün aile içinde geliştirilmesini sağlamak için tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji bağımlılığı, İnternet bağımlılığı, Sosyal medya bağımlılığı, Dijital oyun bağımlılığı, Ekran bağımlılığı, Siber zorbalık, Dijital yerli çocuklar, Teknoloji kullanım kültürü, Çocuk psikologları, Psikolojik danışmanlar, Anne babalara tavsiyeler

Yusuf YILDIRIM
Eskişehir Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni