TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ

I. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ

7-8 Nisan 2012

İstanbul

http://www.teknolojibagimliligikongresi.org/

AMAÇ VE GEREKÇE

Kongrenin amacı, ülkemizde ve dünyada hızlı bir şekilde yayılan, çağımızın hastalığı olarak bilinen, “teknoloji bağımlılığı” ile ilgili farkındalığı arttırmak, çözümler oluşturmak, önleyici tedbirleri tartışmaktır.
Kongre ile özellikle gelişme dönemindeki çocuk ve ergenlerin fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine onulmaz yaralar açabilen teknoloji bağımlılığına ilişkin önleyici tedbirleri tartışmak ve ülkemizin yanı sıra dünyadaki bilgi ve tecrübeden faydalanarak ülkemiz ve dünya için kalıcı eserler ortaya koyacak uluslararası bir konferans organize etmek hedeflenmektedir.

ANA TEMALAR

Kongrenin ana konu başlıkları aşağıdaki gibi planlanmıştır.

 • Teknoloji Bağımlılığı Nedir?
 • Sebepleri Nelerdir?
 • Sonuçları Nelerdir?
 • Nasıl Tedavi Edilebilir?
 • Nasıl Önlenebilir?

Tüm bu ana başlıklar altında oturumlar ve workshoplar şeklinde alt başlık ve temalar oluşturularak sempozyum içeriği zenginleştirilerek farklı sektör ve katılımcıların sempozyumda bulunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla alt başlık olarak ilk etapda şu fasılların açılması öngörülmüştür.

 • İnternet Bağımlılığı
 • Online Porno Bağımlılığı
 • Online Oyun Bağımlılığı
 • Online Alışveriş Bağımlılığı
 • Online Sohbet Bağımlılığı
 • Cep Telefonu Bağımlılığı
 • Televizyon Bağımlılığı
 • Bilgisayar Oyunları Bağımlılığı
BEKLENTİLER

Kongre sonunda;

 • Konuyla ilgili ailelerin, eğitimcilerin, medyanın ve yetkililerin farkındalıklarının ve bilgilerinin artması
 • Alanda önemli bir eksiklik olarak duran eğitim materyallerinin oluşması
 • Konuyla ilgili uluslararası tecrübenin ülkemiz şartlarına adapte edilerek ülkemize taşınması
 • Konuyla ilgili okullarda çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin eğitilmiş olması
 • Konunun ulusal düzeye taşınarak gerekli yasal ve toplumsal düzenlemelerin yapılmasının önünün açılması
SONUÇLAR

Bağımlılıklar insanın kendi eliyle kendini mahkum etmesidir. Bu anlamda belki diğer çok sayıda hastalık ve problemden daha tehlikeli bir nitelik arz etmektedir. Kimyasal bağımlılıklar kadar eylemsel bağımlılıklar ve özellikle de yaygınlığı göz önünde bulundurularak teknoloji bağımlılığı da kişiye her anlamda oldukça zarar veren ve acil olarak gündeme getirilip üzerinde çalışılması, önü alınamaz hale gelmeden önü alınması gereken bir nitelik göstermektedir. 1. Ulusal Teknoloji Bağımlılığı Kongresi toplumsal ve insani sorumluluk anlamında çok önemli bir görevi yerine getirmiş ve kongre sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve ortaya çıkarılacak eserle çok sayıda insanın kaderini değiştirmiş olacaktır