TEKNOFEST ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI TÜBİTAK 2242

TEKNOFEST

TEKNOFEST – TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışma programıdır.

TEKNOFEST ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI

Yarışma, lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yapma, araştırma sonuçlarını sunma ve proje geliştirme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yarışma kapsamında, öğrencilerin hazırlayacakları projeler, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.

Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.
TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına davet edilir.

Başvuru Koşulları
1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.

3. Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

4. Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

5. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.

6. Projeler, 2024 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır. Proje rehberi için tıklayınız.

7. Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri) ile başvurulması gerekmektedir.

8. Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

9. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına (TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar dâhil), bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir ve verilen ödüller geri alınır.

TEKNOFEST – TÜBİTAK 2242  Yarışma Kategorileri
Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz ana alanda düzenlenmektedir. Ana alanların altında yer alan aşağıdaki tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekmektedir.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

TEMATİK ALANLAR
Genetik ve Biyoteknoloji
Oyun ve Oyunlaştırma
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Özgün Algoritma Tasarımı
Giyilebilir Teknolojiler
Robotik ve Kodlama
Göç ve Uyum
Sağlıklı Beslenme
Görsel ve İşitsel Sanatlar
Sağlıklı Yaşam ve Spor
Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Siber Güvenlik
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Hazır Algoritma Uygulamaları
STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)
Hidrojen Enerjisi
Su Okuryazarlığı
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
Jeotermal Enerji
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Kültürel Miras
Trafik ve Trafikte Saygı
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Türk Dili ve Lehçeleri
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Uzaktan Eğitim

TEKNOFEST – TÜBİTAK 2242 TARİH AÇIKLAMA
29 Mart 2024 Yarışma Son Başvuru Tarihi
6 Mayıs 2024 Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
1-5 Temmuz 2024 Final Değerlendirmeleri / Yer: ………….

Başvurular, TEKNOFEST web sayfasında ilan edilen tarihler arasında https://t3kys.com/tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)