TEKNİK KONGRE

TEKNİK KONGRE: “Dönüşen Kent, Dönüşen Kültür”17 Şubat 2012 Cuma

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

Nezih Eldem Salonu  (Salon 109)

9.30 -10.00       Kayıt

10.00-10.30       Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Deniz İncedayı, Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp  Muhcu, Mimarlar Odası Genel Başkanı

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Ertuğrul Günay (Katılımı halinde), T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

10.30- 12.00      1. Oturum 

Dönüşüm Bağlamında Hukuk, Tasarım, Kültür Mirası ve Afetler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Afife BATUR

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, Anayasa Hukukçusu 

Dr. Doğan TEKELİ, Y. Müh. Mimar

Yrd. Doç. Dr. Gül KÖKSAL, Mimar

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ, Mimar

12.00-13.00      Yemek Arası

13.00 – 14.30     2.Oturum  

Dönüşüm Bağlamında Kentsel Kimlik, Toplumsal Bellek ve Kültür Politikaları

Oturum Başkanı: A. Hayzuran HASOL, Y. Müh. Mimar

Doç. Dr. Asu AKSOY, Ekonomist/Kültür Yönetmeni

Yrd. Doç. Dr. Güncel ÖNKAL, Felsefeci

Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü

Yavuz Demirkaya, Kültür Sanat Sen Başkanı

14.30 -14.45     Çay-Kahve Arası

14.45 -16.00   3. Oturum  

Dönüşüm Sürecinde Kültür, Sanat ve Medya

Oturum Başkanı: Y. Mimar Erdal AKTULGA

Atilla DORSAY, Mimar/Gazeteci/Yazar/Sinema Eleştirmeni    

Cüneyt CEBENOYAN, Gazeteci/Sinema Eleştirmeni  

Orhan AYDIN, Tiyatro Sanatçısı

Göksel GÖKSU, Jeoloji Müh./CNN Türk Muhabiri

16.00 -16.15     Çay-Kahve Arası

16.15 -18.15   Forum

İstanbul’un Dönüşümü ve Toplumsal Dinamikler

Forum Yöneticisi: Oktay Ekinci, Y. Mimar