TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI

TÜRK EĞİTİM-SEN 01-03 MART 2013 TARİHİNDE TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR

Mesleki ve teknik eğitim büyük öneme sahiptir, ancak buna rağmen ülkemizde hak ettiği konumda değildir. Her şeyden önce, teknik eğitimin ne anlama geldiği konusunda kamuoyu yeterli bilinç düzeyine sahip değildir. Bu durum, ülkemizin, teknik eğitimde dünyanın çok gerisinde olmasına yol açmaktadır. Dünyada teknik eğitime önemli yatırımlar yapılırken, istihdam alanları yaratılırken, teknik eğitim geniş kitleler tarafından tercih edilirken, kabul görürken; ülkemizde bu konuda beklenen atılım bir türlü sağlanamamıştır.

Bilindiği gibi teknik eğitim fakülteleri kapatılmış, teknoloji fakültelerine dönüştürülmüştür. Bugün teknik eğitim fakülteleri ve teknoloji fakültelerinden mezun olan öğretmenlerimizin önündeki en büyük engel, bu alanda yeterli öğretmen ataması yapılmamasıdır. 70 bin teknik öğretmen atanmak için feryat etmektedir. Ellerinde diplomalarıyla mesleklerini yapmayı, bilgilerini aktarmayı dört gözle bekleyen bu donanımlı gençlerimiz, işsizlik girdabında kaybolmaktadır. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerden mezun olan çocuklarımız için yeterli istihdam alanı sağlanamaması büyük bir handikaptır.

Bunun yanı sıra teknik eğitimin ülkemizde hak ettiği değeri görmemesinin en önemli nedenlerinden birisi de mesleki ve teknik eğitime katsayı adaletsizliğiyle vurulan darbedir. Bugüne kadar ötekileştirilen, yükseköğretime geçişte önüne engeller konulan, üvey evlat muamelesi gören teknik eğitim, bu nedenle yıllarını kaybetmiştir. Katsayı adaletsizliğinin kaldırılması ile birlikte bu alanda yeni yeni kıpırdanmalar olmaktadır. Ancak bizim, kıpırdanmalara değil, sıçramalara ihtiyacımız vardır.

Teknik eğitim ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yığınla sorun da bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı sendikamız, teknik eğitimin dağ gibi sorunlarını mercek altına almak ve teknik eğitimin dününü, bugününü, yarınını masaya yatırmak amacıyla önemli bir Çalıştaya daha ev sahipliği yapacaktır.

Türk Eğitim-Sen, 01-03 Mart 2013 tarihinde “Türkiye’de Teknik Eğitimin Problemleri, Yapısal ve İşlevsel Değişim İhtiyaçları” konulu çalıştay düzenleyecektir.

Teknik eğitimin mercek altına yatırılacağı çalıştayda üç ayrı komisyon oluşturulacaktır. Teknik eğitimde öğretmen yetiştirme politikalarını ele alacak olan komisyon; mevcut durum, dünyada uygulanan sistemler, Türkiye’nin ihtiyacı olan sisteme ait öneriler ve ataması yapılmayan teknik öğretmenlerin istihdamına yönelik önerileri tartışacaktır.

İkinci komisyonumuz, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatıracaktır. Burada da; Mesleki Eğitim Kanunu, yönetmelikler (mesleki ve teknik eğitim, ek ders, norm kadro, yönetici atama vs.), genelgeler ve istihdam konusunda sektör temsilcilerinde farkındalık oluşturmaya yönelik öneriler gündeme gelecektir.

Üçüncü komisyonumuz ise zorunlu eğitimin teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerine etkisi, teknik eğitimde; ortaöğretim yükseköğretim ilişkisini inceleyecektir.

Şubelerimiz tarafından 8 Şubat tarihine kadar ilçe çalışmaları, 18 Şubat tarihine kadar il çalışmaları yapılacaktır. Yine 18 Şubat tarihine kadar çalıştaya katılacak olan il temsilcileri belirlenerek, komisyonlara dağılımı gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya ilişkin görüş ve öneriler ise [email protected] elektronik posta adresine gönderilebilecektir.

Unutulmamalıdır ki; TEKNİK EĞİTİMDE BAŞARIYI YAKALAYAMAYAN ÜLKELER, DÜNYA TEKNOLOJİ YARIŞINDA YAYA KALIR.

Bu duygu ve düşüncelerle, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, katılım sağlayacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin