Tekfen Vakfı 550 başarılı öğrenciye burs

üniversite bursu
öğrenciye burs

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 1999 yılında kurulmuştur. Tekfen Vakfı 2004 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsünü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, 2020 – 2021 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz. Tekfen Vakfı iki farklı kategoride burs verecektir:

1) Kamuya Açık Burs Fonu / Grup Dışı Burslar

Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterlerini (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir. Bu fonun bursiyerlerinin seçim yöntemi basit: en iyi olan kazansın!

2) Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğreciler için Burs Fonu / Grup İçi Burslar

Tekfen Vakfı’nın, 18 bini aşkın çalışanı olan geniş Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak için oluşturduğu Burs fonudur. Bu Fon’un bursiyerlerini belirleme yöntemi, öğrencinin akademik başarısıyla doğru, velisinin gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterleri’ni (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencileri başvurabilir.

Tekfen Vakfı, öğrencilerin eğitim sürelerinin tamamı boyunca destek olmayı amaçlıyor olduğundan, değerlendirmede önceliği, okuduğu akademik birimi yeni kazanan adaylara vermektedir.

Şansın açık olsun!

Tekfen Vakfı

Kamuya açık / grup dışı burs başvuruları için:
1. Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş
güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)
2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
3. İkametgâh Belgesi
4. Adli SicilKaydı
5. Okulubuyılkazandıysa:Öğrencibelgesi, sınav veyerleştirmesonuçbelgesiArasınıftaise:Bir
öncekidönemeaittranskriptveöğrencibelgesiilesınavveyerleştirmesonuçbelgesi
6. Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş veikramiye dahil,
fazla mesai ve prim hariç)

Velisi Tekfen çalışanı olan öğrenciler / grup içi burs başvuruları için:
1. Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş
güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)
2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
3. İkametgâh Belgesi
4. Adli SicilKaydı
5. Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi
Ara sınıfta ise: Biröncekidöneme ait karne/ transkript ve öğrenci belgesiilesınav ve
yerleştirme sonuç belgesi.
(LGS ile sınavsız geçiş yaptıysa bu belgelere ek olarak ortaokul mezuniyet karnesi)
6. Aile Nüfus Kayıt Örneği
7. Tekfen’de çalışan 1. derece yakınınızın aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye
dahil,fazlamesaiveprimhariç)(Bubelgehakkındaşirketlerininsankaynakları
departmanları bilgilendirilmiş olup, ebeveyninizin talep etmesi halinde kendisine uygun
belge verilecektir.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin