Tek Sağlık Yaklaşımında Uygulamalı Antibiyotik Direnci Eğitimi: Anadolu Projesi

Antibiyotik Direnci

Tek Sağlık Yaklaşımında Uygulamalı Antibiyotik Direnci Eğitimi: ANADOLU PROJESİ
TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Serap Süzük Yıldız
Proje Rehberi: Prof. Dr. Deniz Gür
Proje Eğitimcileri: Prof. Dr. Selçuk Kılıç
Prof. Dr Zeynep Ceren Karahan
Dr. Öğr Gör. Banu Kaşkatepe
Uzm. Dr. Hüsniye Şimşek
Dr Özlem Ünaldı

SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Lab ve Biyolojik Ürünler DB
Antibiyotik direnci (AD) küresel en önemli halk sağlığı problemleri arasında yer almaktadır. Bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) AD konusunu gündemlerine almışlardır ve ortak işbirlikleri yapmaktadırlar. DSÖ 150 kadar ülkeden veri toplanan küresel antibiyotik direnç sürveyans sistemini (Global AntimicrobialSurveilllanceSystem, GLASS) geliştirmiştir. Sistemde amaç, antibiyotik direncinin küresel olarak izlenebilmesidir. G20 zirvesi de 2016 yılında sağlık konusu kapsamında AD’ni gündemine almıştır ve GLASS’a veri gönderimini desteklemektedir. DSÖ tarafından, ayrıca tek sağlık yaklaşımını baz alan küresel eylem planı hazırlanmış ve ülkelerin benzer ulusal eylem planı hazırlamaları beklenmiştir. Hem GLASS’ın hem de küresel eylem planının hedefi aslında tıbbi önemi olan antibiyotiklerin direnç verilerinin ve direnç eğilimlerinin izlenmesidir. Burada amaç, tıp, hayvan sağlığı ve gıda konularındaki direnç sürveyans verilerinin aynı dilde konuşulmasını sağlamak ve ortak raporların hazırlanmasına imkan tanımaktır. Bu kapsamda Avrupa Hastalıları Önleme Merkezi (ECDC) geçen yıl tıbbi önemi olan antibiyotiklerin tıp dışı kullanımını dikkate alarak gıda kaynaklı direnç sürveyans verilerinin insan sağlığında kullanılan antibiyotiklerle direnç verilerini birleştiren bir rapor yayımlamıştır. Ülkemizde de tek sağlık yaklaşımının baz alındığı bir direnç verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonun sağlanması önemlidir. Antibiyotik duyarlılık testlerinde küresel olarak standardizasyonun sağlanması epidemiyolojik veri kalitesinin artırılmasındaki en önemli basamaktır. Günümüzde antibiyotik duyarlılık testlerinde artık referans yöntem tüm genom analizidir, ancak ülkemizde tüm genom analizi yaygın olarak yapılamamaktadır. Hatta fenotipik duyarlılık testlerinde bile farklı bilim dallarında standardize uygulamalar bulunmamaktadır.
Bu eğitim projesinde farklı bilim dallarındaki araştırmacılar arasında ortak bir antibiyotik direnç dili geliştirilmesi ve uygulamalar arasında standardizasyonu sağlamak için insan gücü kapasitesinin oluşturulması amaçlanmıştır. Eğitime tıp, hayvan sağlığı, farmasötik ve gıda mikrobiyolojisi konularında çalışan araştırmacılar davet edilecektir. Farklı bilim dallarında aynı antibiyotik direnç dilinin konuşulması tek sağlık yaklaşımında ulusal antibiyotik direnç verilerinin kalitesini arttıracak ve standardizasyonunu sağlayacaktır.
Bu amaçla proje kapsamında 3 eğitim programı gerçekleştirilecektir. Her bir eğitim programına 16 kişi davet edilecektir, belirlenen hedef kitle; tıp, veteriner hekimlik, gıda, farmasötik mikrobiyoloji alanlarında antibiyotik duyarlılık testinde çalışma yapan akademik personel ile uzmanlık öğrencileridir. Eğitim araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi alan, tarım ve orman bakanlığı hayvan sağlığı ve gıda laboratuvarlarında görev yapan kişiler dahil edilecektir. Her bir eğitim programı 5 günlük olarak planlanmıştır. Eğitimin öğlene kadar olan programında teorik, öğleden sonra programında ise uygulamalar katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Katılımcılar son gün eğitim programında oluşturulan küçük çalışma grupları ile proje hazırlayacaklar ve proje grubuna sunacaklardır. Her eğitim döneminin bitiminden 15 gün sonra katılımcılara 5 soruluk bir sınav uygulanacaktır. Sınavda 2 soru izolat olup kendilerine kargo ile gönderilecektir. Bu şekilde ülke genelinde alt yapının mevcut durumu hakkında bilgi alınması hedeflenmektedir.

Eğitimin sonunda aynı antibiyotik direnci dili konuşulabildiği bir platform oluşturulması ve aynı amaca yönelik hizmet eden kişiler arasında bir işbirliği ortamının sağlanması beklenmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin