“Tek Millet İki Devlet“ Şiir Yarışması

Azerbaycan’ın en üst eğitim kurumu olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü (AMEA) ile Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği ( ESAS DER ), Azerbaycan ile Türkiye’nin kadim kardeşlik bağlarını hissiyata dökmek ve bunları edebi ürünler haline getirmek amacıyla “ Tek Millet İki Devlet “ konulu bir şiir yarışması düzenlenmiştir.

Bilindiği gibi “ İki Devlet Tek Millet “ özdeyişi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üçüncü ve mümtaz Cumhurbaşkanı Haydar Alıyev’e aittir ve bu özdeyiş Türkiye ile Azerbaycan’ın milli bağını ve kardeşliğini ortaya koyan en veciz ifadedir. Bu vecizeden hareketle iki kardeş cumhuriyetin tek milletini kenetleyecek ve gönüllere kazdıracak manzumeler yazılsın istiyoruz.

Türkiye’deki etkinlik Esas Der, Hatay – Erzin Belediyesi ve Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Adana ve Hatay’daki diğer bazı STK’ların ve kurumların desteği ile gerçekleştirilecektir. Azerbaycan’daki etkinlikleri ise AMEA ve Azerbaycan’daki diğer kurumlar üstlenecektir.

Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliği konulu şiir yarışmasının ödülleri AMEA tarafından verilmiş resmi bir onur belgesi niteliği de taşıyacaktır. Seçki kurulu Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Başkanı Akademik ( Prof. Üstü bir makam) Muhtar Imanov’un başkanlığında, Türkiye’den Esas Der Başkanı Şahamettin Kuzucular, Azerbaycan Folklor Enstitüsünün büyük ilmi işçisi Doç. Dr İlhame Gesebova koordinatörlüğünde AMEA ‘nın Folklor Enstitü ve Türkiye’nin seçkin akademisyenler ve şairlerinden oluşan 9 kişiden oluşacaktır.

ŞİİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Her aday önceden yayımlanmamış bir şiir ile katılacaktır. Her şiir en fazla 50 dize olacaktır.
2. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Mayıs 2020’dir.
3. Yarışmaya gönderilen şiirler bir kitapta toplanabileceğinden katılanlar telif hakkı istemeyeceğini kabul etmiş demektir.
4. Şiirler Edebiyat ve Sanat Akademisi com’da yayımlanan “ Şiir Yarışmasına Katıl “ilanına tıklanarak gönderilecektir.
5. Yarışma sonuçları 27 Mayıs 2020’de Edebiyat ve Sanat Akademisi ve sosyal ağlarda ilan edilecektir.
6. Şiirlerde, ad, adres, işaret, ima veya mahlas olmayacaktır. Olanlar yarışma dışı tutulacaktır.
7. Şiirler aşağıda ilan edilen kriterler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir.
8. Para ödülü önemsiz kalacak olmasına rağmen ilk üçe giren şiirler ile beş adet mansiyon alanlar para ödülü ile birlikte AMEA ve ESAS DER tarafından onur belgeleri ve hediyeler alacaktır.
9. Ödüller AMEA Folklor Enstitüsü Muhtar İmanov, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ile ödül gecesinde hazırunda bulunan önemli isimler tarafından takdim edilecektir.
10. Ödül Töreni – 30 Mayıs ile 2 Haziran, Hatay, Erzin ve Adana’da gerçekleşecek olan İki Devlet Tek Millet konulu etkinlik günleri içinde takdim edilecek, ödül töreninin yapılacağı, gün ve tarih yarışma ilanı ile birlikte paylaşılacaktır.

ŞİİR YARIŞMASI KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

Azerbaycan ve Türkiye’den seçilmiş akademisyenler ve şairlerden oluşan seçki kurulu “ İki Devlet Tek Millet” konulu yarışmaya gönderilecek olan şiirleri aşağıdaki ölçütlere göre puanlayacaktır.

1. İki Devlet Tek Millet konusuna hâkimiyet, konuya yaklaşımdaki özgünlük ve çarpıcılık (20 Puan )
2. İki Devlet Tek Millet temasına katılan duygu zenginliği, keşif mahiyetinde düşünceler ( 20 )
3. Şiirsel ifade gücü, şairanelik ve zoru kolay ifade etme gücü ( 15 )
4. Şiirde özgün söyleyiş, ahenk ritim, melodik ve müzikal unsurları sağlama mahareti ( 15)
5.Söz sanatlarını, söz ve anlam oyunlarını kullanma ve uygulayabilme becerisi ( 15 )
6.Şiirin yazıldığı nazım türü ve tarzına göre şiirin iç ve dış yapısına uygunluk., ustalık veya artı değer katan yenilikçi , özgün yaklaşımlar. Ölçülü şiirlerde vezin kafiye durak uyumu, ustalık, özgünlük yenilikçilik ( 15 )

ŞİİR SEÇKİ KURULU ÜYELERİ:
Kurul Başkanı: Akademik Muhtar İmanov (AMEA Folklor Enstitü Başkanı
Kurul Üyesi: Prof. Dr. İslam Sadık ( Azerbaycan AMEA Folklor Enstitüsü )
Kurul Üyesi: Prof. Dr. Nizami Muratoğlu (( Azerbaycan AMEA Folklor Enstitüsü )
Kurul Üyesi: Prof Dr. Ali Yakıcı ( Gazi Üniversitesi )
Kurul Üyesi: Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz ( İstanbul Üniversitesi )
Kurul Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi: Genç Osman Geçer( Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde)
Kurul Üyesi: Şahamettin Kuzucular

Koordinatörler ve İletişim
e- posta: s_kuzucular@hotmail.com
Doç Dr. İlhame Qesebova : e- pota: ilhame92@mail.ru
edebiyatvesanatakademisi.com/iletisim