TEHLİKE OKLARI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJE AMACI: Günümüzde teknolojik aletlerde görülen hızlı artış ile radyasyon kirliliği de artmaktadır.Bu projedeki amaç radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini somut delillerle göstermek ve insanları bu konuda bilinçlendirmektir.

PROJE HEDEFİ: PROJEDE YAPILAN DENEYLERLE TEKNOLOJİK ALETLERDE GÖRÜLEN RADYASYON KİRLİLİĞİNİN VARLIĞINI İNSANLARA GÖSTERMEK VE BU KONUDA DAHA BİLİNÇLİ DAVRANMALARINI SAĞLAMAK. RADYASYONUN YOL AÇTIĞI ZARARLARA VE HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKMEK.

PROJE ÖZETİ: Bu proje 4 adet aynı özelliklere sahip menekşe,bilgisayar, televizyon, telefon, röntgen gibi radyasyon yayan teknolojik cihazlar,3 adet eşit boyutlarda beyaz karton ,2 adet 500 ml lik içme suyu kullanılarak karşılaştırmalı deney yöntemi ile yapıldı.Deneyler sonucunda radyasyonlu ortamda bulunan bitkilerin ,radyasyonsuz ortamdaki bitkilere göre daha az büyüdüğü,radyasyonlu ortamdaki suyun niteliğinin değiştiği, televizyonun ve bilgisayarın yanında bulunan kartonlarda kararmalar görüldü.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: 1) Aynı özelliklere sahip olan Afrika menekşeleri aynı özelliklere sahip topraklara konuldu. Bitkiler deney grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı.Bu bitkilerin karşılaştırılması sonucunda yapraklarda küçülme gözlendi.Küçülmenin yanında bitkilerde büyümelerinde yavaşlama ve solmalar oluştu. 2) 500 ml lik iki adet içme suyundan biri radyasyonlu ortamda tutuldu (bilgisayar, televizyon). Diğer içme suyu ise radyasyondan korundu. 30 gün sonra aradaki fark gözlendi. Her iki içme suyunun analizleri yapıldı.Analiz sonuçlarına göre suyun niteliği, rengi ve tadı değişti. Suyun niteliğinin değişmesi nedeniyle bu suyla sulanan bitkilerin yaprakları küçüldü ve soldu. 3) Eşit boyuttaki kartonlardan biri televizyonun, biri de bilgisayarın yan tarafına yapıştırıldı. Diğer karton ise radyasyondan uzak tutuldu. 45 gün sonunda karşılaştırıldı.Televizyonun ve bilgisayarın yanında bulunan kartonlarda kararmalar gözlendi. Bütün bu sonuçlar neticesinde radyasyonun etkileri kanıtlanmıştır. Radyasyonlar dozlarına göre canlı ve cansız bazı varlıklarda çeşitli etkilere yol açmıştır. İnsanlar radyasyonun zararlarını bilmektedir. Fakat yeterince bilinçli hareket etmemektedirler. Bunun sebebi etkilerinin duyu organlarıyla hissedilememesi ve etkilerinin uzun süre sonra ortaya çıkmasıdır. Bu projeyle radyasyonun zararları somut delillerle gösterilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin