TED İstanbul VI. Ulusal Çalıştayı

TED İstanbul VI. Ulusal Çalıştayı lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu bir forum içinde sunmalarını sağlayacak ulusal bir konferanstır.

Tartışacakları konular Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır.

Her okul, foruma sadece 6 delege ve zorunlu olarak 1 öğretmen ile katılabilecektir. İl dışından gelen okulların öğrencileri, ev sahibi olan okulumuzun gönüllü öğrencilerinin evlerinde konaklayabileceklerdir.

Başvurular değerlendirilerek, okullara geri bildirimde bulunduktan sonra davetiyeler gönderilecektir. Foruma “komite başkanı”, “editor”, “gazeteci” katılmak isteyenlerin, başvuru formlarının okul idaresince onaylanarak başvuru formlarıyla birlikte ulusaltedforumu@tedistanbul.k12.tr e-posta adresine okulları tarafından
gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihi: 17 Kasım – 8 Aralık 2014

Delege çalıştay katılım ücreti kişi başına 150 TL’dir.
Çalıştay 13-16 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurular tamamlandıktan sonra konferans katılımı hakkında
geri dönüş yapılacaktır.

Çevre Komitesi
Doğal orman kapasitesi çok yüksek olan ülkemizde ormanlarımızın gün geçtikçe hızla azalmasına, özellikle sanayinin doğal alanları yok etmesine karşı ne gibi çözümler bulunabilir?

Sivil Hak Ve Özgürlükler Komitesi
Ülkemizin ‘barış ülkesi’olma ilkesi doğrultusunda, Suriye’den göç etmek durumunda kalan insanlara kapısını açması böylece metropollerde giderek artan Suriyeli nüfus sonucunda; nüfusta dengesizliği düzenlemek ve bütün vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak için neler yapılmalıdır?

İnsan Hakları 1 Komitesi
Ülkemizde çocuk suçlarının ve çocukların suçlara alet edilmesinin çocukların psikolojileri ve toplum yaşamına etkisi göz önünde bulundurulduğunda, suç işleyen/suç işlemeye teşvik edilen çocukların topluma geri kazandırılması ve çocuk suçluları azaltmak için neler yapılmalıdır?

İnsan Hakları 2 Komitesi
Ülkemizde çalışanların kişisel menfaat elde etmek amacıyla görevini kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan eşitsizliğin önüne geçilmesi için neler yapılmalıdır?

Eğitim Komitesi
2013-2014 eğitim öğretim yılında yürürlüğe giren TEOG’ da bulunan yerleştirme ve sınav sistemindeki sorunların giderilmesi için ne yapılmalıdır?

Kültür Komitesi
Yeni nesilde gün geçtikçe yaygınlaşan özellikle Amerika ve diğer kültürlere karşı özentiliğin ve hayranlığın, kendi kültürümüzün genç nesillerde yok olmaya başlamasına sebep olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kültürümüzün yozlaşmasını engellemek için neler yapılmalıdır?

Kadın Hakları Komitesi
Uluslararası istatistiklerde Türkiye’nin kadınlarda oy verme hariç aktif siyasete katılımlarını en düşük olduğu ülkelerden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda kadını siyasette aktif hale getirmek için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

Ekonomi Komitesi
Tarım alanlarının ve su kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve üretimde oluşan diğer engeller üzerine kendi üretebileceğimiz ürünleri kullanmak yerine Türkiye’nin ekonomisinin dışa bağlı hale gelmesi göz önünde bulundurulduğunda nasıl çözümler bulunabilir?

Güvenlik Komitesi
Türkiye’nin Doğu sınırındaki IŞİD tehdidi üzerine Doğu sınırımızı güvence altına almak ve ayaklanmaları engellemek için izlenilmesi gereken politika nasıl olmalıdır?

Dış İşleri Komitesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle ekonomik açıdan etkileşim içinde bulunduğu Türkî Cumhuriyetlerle ilişkilerinin zayıf olması göz önünde bulundurulduğunda bu ülkelerle nasıl bir dış politika izlemelidir?

ÇALIŞTAY KURALLARI

• Okulların Çalıştaya geliş ve gidişleri kendi imkânları ile sağlanacaktır.
• Oryantasyon, komite çalışmaları ve genel kurul sırasında sadece görevli kişiler bulunabilirler.
• Kampüs içinde ve bütün aktiviteler sırasında tütün veya alkol içeren maddeler kullanılamaz ve bulundurulamaz.
• Delegeler açılış ve kapanış törenlerine resmi kıyafetle katılırlar.
(Erkekler: koyu renkli pantolon–ceket, kravat/ Kızlar: koyu renkli pantolon / etek – ceket)
• Delegelerin ait oldukları komitelerin tüm çalışmalarına katılmaları beklenir.

Danışman Öğretmen e-posta adresi gulseren.yayla@tedistanbul.k12.tr
Başvuru e-posta adresi ulusaltedforumu@tedistanbul.k12.tr
Faks 0216 485 03 11

Forum Başkanı Bade Yıldız
badeyldz@yahoo.com.tr
0 538 455 04 43
Baş Organizatör Umur Avcı
umur_avci@hotmail.com
0 530 878 15 81

TED İstanbul Koleji
Telefon 0216 485 0 333
Fax 0216 485 0 311