TED ANKARA KOLEJİ MATEMATİK GÜNLERİ YARIŞMASI

Amacımız
Bu yarışmada bilimsel bir aktivite çerçevesinde, okullar arası etkileşimi arttırmak ve öğrencileri kaynaştırmak, öğrencilere matematiğin farklı yönlerini keyifli bir yarışma ortamı içerisinde göstermek ve yeni bakış açıları kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Yarışma Kapsamı
Yarışmanın dili Türkçe’dir. Gün içerisinde yapılacak olan ve test tipi çeşitli yarışmalar sonrasında bireysel olarak birinci, ikinci, üçüncü ve okul olarak birinci, ikinci ve üçünci belirlenecektir. Yapılacak olan yarışmalar hakkında bilgi yarışma günü verilecektir. Yarışma günü öncesinde yarışmayla ilgili hiçbir açıklama yapılmayacaktır. Yarışmaya katılacak olan her öğrenci bulunduğu sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur. Yarışma değerlendirmesinde, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik Zümresi öğretmenleri yetkilidir.

Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflı öğrenci belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılmayan öğrenci sınava alınmayacaktır. 

Ödüller
Grup olarak Birinci, İkinci ve Üçüncü olan Okullara KUPA,

Bireysel olrak Birinci, İkinci ve Üçüncü olanlara da PLAKET ve KATILIM BELGESİ

Katılım Koşulları

2010-2011 akademik yılında 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılma hakkına sahiptirler.

Yarışmaya Ankara ilinde bulunan bütün ortaöğretim kurumları katılabilirler. Okullar dışında kalan özel ve resmi etüt merkezleri, bilim merkezleri ve dershanelerden gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Her okuldan 3 asil öğrenci ve 1 yedek öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci katılabilecektir. Asil üyelerin yarışmaya gelmemesi durumunda başvuru formunda belirtilen yedek üye dışında bir öğrencinin yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

Katılım bedelinin yatırıldığına dair dekontun 598 90 70 no’lu telefona fakslanması gerekmektedir.

Katılımcıların yarışma günü olan 13 Mayıs 2011 Cuma günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi danışma bölümünde saat 09:00’da kayıt yaptırmaları gerekmektedir.